Byt 3+1 v obci Jablonec nad Jizerou

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 57/2016
Nejnižší podání 467.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 57/2016
Začátek dražby14.09.2016 13:00
Konec dražby14.09.2016 13:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání467.000 Kč
Cena předmětu dražby700.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol572016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Bytová jednotka č. 184/7: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 3+1, nacházející se v podkroví zděného objektu se třemi nadzemními podlažími a podkrovím. Má sklonitou střechu, krytina je z plechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou úplné, plechové. Fasáda je břízolitová stříkaná, okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní dveře jsou do ocelových zárubní, podlahy jsou z PVC. WC je splachovací, koupelna s umyvadlem a vanou. Kuchyň je s linkou a sporákem, dřez. Vytápění je lokální elektrické, teplá voda z boileru. Výtah v domě není. Schody jsou terasové. Stav domu je zhoršený. Stav bytu je průměrný.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 23.8.2016 v 17:00 hodin
2. termín dne 24.8.2016 v 9:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před bytovým domem č.p. 184 (Hradsko 184), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 588, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 1439 (budova a pozemek), v katastrálním území Buřany, v obci Jablonec nad Jizerou, Okres Semily.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: SMART Financial s.r.o.,


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hradsko 184

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.