Rodinný dům v obci Zdounky

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 82/2016
Nejnižší podání 950.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 82/2016
Začátek dražby26.10.2016 11:30
Konec dražby26.10.2016 12:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání950.000 Kč
Cena předmětu dražby990.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol822016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 263: je řadový krajní rodinný dům, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 45 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je břízolitová. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažby, PVC a koberců. Schody jsou železobetonové s povrchem z PVC. V přízemí je byt dispozice 3+1, vybavení kuchyně s linkou a sporákem, WC je splachovací, koupelna se sprchovým koutem, umyvadlo. V patře je byt dispozice 3+1, WC splachovací, koupelna s vanou, kuchyňská linka, plynový sporák. Vytápění v domě je ústřední s plynovým kotlem. Teplá voda je z boileru. Stav domu je podprůměrný, celkové vybavení je standardní. Dům je starý nejméně 80 roků. V roce 1970 byla provedena rekonstrukce a nástavba patra. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, plyn, kanalizaci. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby, studna a porosty.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 13.10.2016 v 11:00 hodin
2. termín dne 17.10.2016 v 16:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 263 (Tyršova 263), stavba stojí na pozemku parc. č. 176, vše zapsané na listu vlastnictví č. 875 v katastrálním území a v obci Zdounky, Okres Kroměříž.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

U dobrovolné dražby si zástavní věřitelé nepřihlašují své pohledávky


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Tyršova 263, Zdounky, okres Kroměříž, kraj Zlínský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.