Rodinný dům v obci Skaštice - opakovaná dražba

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 81/2016
Nejnižší podání 534.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 81/2016
Začátek dražby15.12.2016 12:00
Konec dražby15.12.2016 12:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání534.000 Kč
Cena předmětu dražby800.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol812016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 92: je řadový krajní rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 45 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je vápenná, v horším stavu. Podlahy jsou z dlažby, betonu, palubek. V domě je byt dispozice 4+1, vybavení kuchyně s linkou a plynovým sporákem, WC je splachovací, koupelna s vanou, umyvadlem. Vytápění v domě je lokální plynovými topidly, alternativně krbovými kamny na pevná paliva. Teplá voda je z boileru. Stav domu je zhoršený, jsou nutné opravy. Štítová stěna praská, zatéká střechou, zejména do neobytné části. Celkové vybavení je standardní. Dům je starý nejméně 100 roků, bez zásadních rekonstrukcí. Prováděna byla běžná údržba a průběžná mírná modernizace. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se dále nachází vedlejší stavba.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 22.11.2016 ve 13:15 hodin
2. termín dne 8.12.2016 v 15:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 92, stavba stojí na pozemku parc. č. 156, vše zapsané na listu vlastnictví č. 329 v katastrálním území a v obci Skaštice, Okres Kroměříž.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Skaštice 92, Skaštice, okres Kroměříž, kraj Zlínský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.