Rodinný dům + podíl 1/2 na pozemcích v obci Velké Žernoseky

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 55/2016
Nejnižší podání 967.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 26

Nejvyšší podání

67babef5
1.410.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
67babef5 1.410.000 Kč 1.2.2017 12:54:38.478649
a70f2bf2 1.405.000 Kč 1.2.2017 12:50:33.661512
67babef5 1.400.000 Kč 1.2.2017 12:45:48.459640
a70f2bf2 1.305.000 Kč 1.2.2017 12:41:38.527240
67babef5 1.300.000 Kč 1.2.2017 12:40:59.107867
a70f2bf2 1.265.000 Kč 1.2.2017 12:36:50.530436
67babef5 1.260.000 Kč 1.2.2017 12:36:23.422441
a70f2bf2 1.255.000 Kč 1.2.2017 12:36:13.927148
67babef5 1.250.000 Kč 1.2.2017 12:35:52.448339
a70f2bf2 1.245.000 Kč 1.2.2017 12:35:36.785415
67babef5 1.225.000 Kč 1.2.2017 12:34:36.798319
a70f2bf2 1.220.000 Kč 1.2.2017 12:33:36.784138
67babef5 1.200.000 Kč 1.2.2017 12:30:54.748618
a70f2bf2 1.120.000 Kč 1.2.2017 12:27:19.053685
67babef5 1.100.000 Kč 1.2.2017 12:26:34.089167
387ad07d 1.080.000 Kč 1.2.2017 12:24:47.365157
a70f2bf2 1.075.000 Kč 1.2.2017 12:24:39.160214
387ad07d 1.055.000 Kč 1.2.2017 12:24:15.278784
a70f2bf2 1.050.000 Kč 1.2.2017 12:24:04.679091
387ad07d 1.030.000 Kč 1.2.2017 12:19:25.197451
a70f2bf2 1.022.000 Kč 1.2.2017 12:19:03.397993
387ad07d 1.002.000 Kč 1.2.2017 12:17:57.563360
a70f2bf2 997.000 Kč 1.2.2017 12:17:01.090082
387ad07d 977.000 Kč 1.2.2017 12:06:29.028233
a70f2bf2 972.000 Kč 1.2.2017 12:03:37.607612
67babef5 967.000 Kč 1.2.2017 12:00:30.033813

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 55/2016
Začátek dražby01.02.2017 12:00
Konec dražby01.02.2017 12:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání967.000 Kč
Cena předmětu dražby1.450.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol552016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

LV č. 142: Rodinný dům č.p. 93: je samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, částečně zapuštěný do svahu. Je zděný, smíšené zdivo tl. 45 cm a více. Má plochou střechu, krytina je z živičných pásů, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová a zdvojená, fasáda je zateplená. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z dlažby, PVC a betonu bez povrchu. Schody jsou železobetonové s povrchem z koberců. V přízemí je byt dispozice 2+1, bez vybavení kuchyně, WC je splachovací, koupelna s umyvadlem a vanou. V patře je byt dispozice 3+1, WC splachovací, koupelna s vanou a sprchovým koutem, vybavení kuchyně není. Vytápění v domě je ústřední, avšak pouze rozvody, bez kotle a radiátorů. Teplá voda v domě není zajištěna. Stav domu je zhoršený, celkové vybavení je minimální. Původní stáří domu je nejméně 80 roků, původně jako přízemní objekt s hospodářskou částí. V roce 1975 byl objekt zrekonstruován, byla provedena přístavba a nástavba patra. V posledních třech letech nemovitost není užívána. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci. Na pozemcích se dále nacházejí vedlejší stavba a porosty. Místním šetřením bylo zjištěno, že zemědělské stavení na pozemku p.č. St. 86/1 bylo již odstraněno. LV č. 545: Pozemek p.č. 699/1 se nachází ve funkčním celku s rodinným domem na LV č.142. Pozemek je zčásti využíván jako zahrada, z části jako vinice. Vinice je neudržovaná, prakticky bez hodnoty. Nachází se na něm dřevěný přístřešek pro posezení a objekt vinného sklepa s nadzemní částí. Obě tyto stavby nejsou zapsány v KN. Pozemek p.č. 700/3 je hospodářsky nevyužitelný pozemek - břeh, mezi pozemkem p.č.699/1 a místní komunikací.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 17.1.2017 v 11:00 hodin 2. termín dne 18.1.2017 v 16:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 93, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 101, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 142, v katastrálním území a v obci Velké Žernoseky, Okres Litoměřice.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Velké Žernoseky 93, Velké Žernoseky, okres Litoměřice, kraj Ústecký

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.