Rodinný dům v obci Popovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 108/2016
Nejnižší podání 430.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 47

Nejvyšší podání

5c87944d
680.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5c87944d 680.000 Kč 22.2.2017 12:44:10.778219
8561c729 675.000 Kč 22.2.2017 12:39:36.378915
5c87944d 670.000 Kč 22.2.2017 12:35:28.811244
8561c729 660.000 Kč 22.2.2017 12:30:54.260955
5c87944d 655.000 Kč 22.2.2017 12:26:44.281321
8561c729 650.000 Kč 22.2.2017 12:22:41.426167
5c87944d 645.000 Kč 22.2.2017 12:19:35.848313
8561c729 640.000 Kč 22.2.2017 12:17:18.348884
5c87944d 635.000 Kč 22.2.2017 12:17:05.365818
8561c729 630.000 Kč 22.2.2017 12:16:18.755817
5c87944d 625.000 Kč 22.2.2017 12:15:58.819307
8561c729 615.000 Kč 22.2.2017 12:11:49.745540
5c87944d 610.000 Kč 22.2.2017 12:11:42.311875
8561c729 605.000 Kč 22.2.2017 12:10:10.594204
5c87944d 600.000 Kč 22.2.2017 12:10:03.435662
8561c729 595.000 Kč 22.2.2017 12:09:31.686997
5c87944d 590.000 Kč 22.2.2017 12:08:58.033833
8561c729 585.000 Kč 22.2.2017 12:07:55.231665
5c87944d 580.000 Kč 22.2.2017 12:07:47.047494
8561c729 575.000 Kč 22.2.2017 12:07:35.926633
5c87944d 570.000 Kč 22.2.2017 12:06:20.565813
8561c729 565.000 Kč 22.2.2017 12:05:39.013415
5c87944d 560.000 Kč 22.2.2017 12:05:27.994466
8561c729 555.000 Kč 22.2.2017 12:05:13.709290
5c87944d 545.000 Kč 22.2.2017 12:04:45.125800
8561c729 540.000 Kč 22.2.2017 12:04:18.516786
5c87944d 535.000 Kč 22.2.2017 12:04:07.870119
8561c729 530.000 Kč 22.2.2017 12:03:31.940303
5c87944d 525.000 Kč 22.2.2017 12:03:23.336858
8561c729 520.000 Kč 22.2.2017 12:02:34.311564
5c87944d 515.000 Kč 22.2.2017 12:02:26.077517
8561c729 510.000 Kč 22.2.2017 12:00:18.856900
5c87944d 505.000 Kč 22.2.2017 12:00:06.812211
8561c729 500.000 Kč 22.2.2017 11:59:51.967826
5c87944d 495.000 Kč 22.2.2017 11:59:36.294995
8561c729 490.000 Kč 22.2.2017 11:59:03.309769
5c87944d 485.000 Kč 22.2.2017 11:58:45.841466
8561c729 480.000 Kč 22.2.2017 11:58:25.347978
5c87944d 470.000 Kč 22.2.2017 11:57:58.109857
8561c729 465.000 Kč 22.2.2017 11:55:25.217472
5c87944d 460.000 Kč 22.2.2017 11:54:40.184642
8561c729 455.000 Kč 22.2.2017 11:54:15.299056
5c87944d 450.000 Kč 22.2.2017 11:38:53.539050
8561c729 445.000 Kč 22.2.2017 11:34:08.134931
5c87944d 440.000 Kč 22.2.2017 11:31:32.860745
8561c729 435.000 Kč 22.2.2017 11:30:22.867773
5c87944d 430.000 Kč 22.2.2017 11:30:09.575793

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 108/2016
Začátek dražby22.02.2017 11:30
Konec dražby22.02.2017 12:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání430.000 Kč
Cena předmětu dražby639.869 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota120.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol1082016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 102: se nachází v zastavěném území obce Popovice, katastrální území Popovice u Uherského Hradiště. Rodinný dům je postaven na stavebním pozemku p.č.53 u místní zpevněné komunikace jako řadový koncový, jednopodlažní s částečným podsklepením a podkrovím. Dům byl užíván od roku 1947 k trvalému bydlení, v současné době je neobydlený. V suterénu se nachází kotelna a sklep, v 1.NP jsou tři pokoje, kuchyň, koupelna, WC a průchozí chodba, v obytném podkroví je jedna obytná místnost. Dům má sedlovou střechu, základy smíšené kamenné i betonové bez homogenních vodorovných izolací, bez svislých izolací podzemního podlaží, zdivo z pálených cihel tloušťky do 45 cm částečně popraskané v místnosti do ulice, stropy dřevěné trámové s podbitím a rovnými podhledy, krytina na krovu pálená tašková již dosluhující, krovy dřevěné trámové, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasádní omítky vápenné stříkané ve dvoře neudržované-omítka narušená, dveře dřevěné do dřevěných zárubní, okna dřevěná dvojitá, podlahy dřevěné dlážkové i parketové, na chodbě dlažba z dlaždic. Dům je napojen na veřejný vodovod, vodoměr je umístěn ve sklepě, na veřejnou kanalizaci, plyn, na elektřinu vzdušným vedením, dále je instalována přípojka telefonní sítě. Vytápění domu je ústřední s plynovým kotlem, který je osazen v kotelně v suterénu, plynový kotel je nefunkční, v jednotlivých místnostech jsou osazeny ocelové radiátory. Ohřev vody byl zajišťován elektrickým boilerem, který je rovněž nefunkční, v kuchyni je instalován plynový sporák. Rodinný dům je vybaven koupelnou a splachovacím záchodem, v těchto místnostech probíhá rekonstrukce. Celkový stav objektu není dobrý, a aby mohl sloužit svému účelu, vyžaduje rekonstrukci, která již byla částečně zahájena. Ve dvoře na stavebním pozemku p.č. 526 se nachází samostatně stojící garáž, navazující na rodinný dům č.p.102. Garáž je postavena jako přízemní stavba s nízkou střechou a slouží k parkování jednoho osobního vozidla. Objekt je zděný z pálených cihel s tloušťkou zdiva 15-30 cm, stropy železobetonové, krytina na střeše z asfaltové svařované lepenky, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, úprava povrchů vápennými omítkami, vrata plechová, okna jednoduchá ocelová, podlaha betonová, elektroinstalace 220 V. Technický stav garáže není dobrý. Dále je ve dvoře postavený jako samostatně stojící přízemní zděný objekt bez podsklepení, s pultovou střechou, jednoduchých konstrukcí bez vybavení, který slouží jako sklad nářadí, materiálu a paliva. Objekt slouží jako doplňková stavba k rodinnému domu bez stabilních základů, stěny z pálených cihel tloušťky 15 cm, bez stropů, krov dřevěný trámový, krytina z vlnitých osinkocementových desek, bez oken, dveří, elektroinstalace. V současné době je část objektu zbourána a zbylá část objektu není v dobrém technickém stavu. Objekt byl užíván od roku 1948. Před domem je provedeno oplocení z ocelových plotových rámů s pletivem, podél boční hranice je zděný plot z bílých cihel. Kolem zahrady je plot ze strojového pletiva. Před domem a ve dvorním traktu je zpevněná plocha s betonovým povrchem sloužící ke zpevnění pochůzné části. Rodinný dům je situován na parcele st.53. Na tento pozemek navazuje parcela st.526 garáž a zahrada p.č.468/2, přístup je zajištěn i přímo z veřejné komunikace, je nepravidelného tvaru, převážně rovinatý, s možností napojení na veškeré inženýrské sítě. V zahradě se nachází ovocné dřeviny zahrádkového typu.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 13.2.2017 ve 13:00 hodin 2. termín dne 14.2.2017 ve 13:30 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 102, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 53, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 323, v katastrálním území Popovice u Uherského Hradiště, v obci Popovice, Okres Uherské Hradiště.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

• Předkupní právo, oprávnění pro Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČ: 26747154, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 14023, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště pod č.j. V-1254/2003-711. Povinnost k pozemku parc. č.: St. 526, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, St. 53, jehož součástí je stavba č.p. 102, rodinný dům, 468/2, v katastrálním území Popovice u Uherského Hradiště, v obci Popovice, Okres Uherské Hradiště. Listina: Smlouva o zřízení věcného předkupního práva V-1254/2003 ze dne 26.05.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.05.2003.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Popovice 102, Popovice, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace