Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby030 EX 30071/14-211
OkresŽďár nad Sázavou
StavVydraženo
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Pozemky p.č. 255 a p.č. 256 vedené na LV č. 134 pro k.ú. Frankův Zhořec - Jedná se o pozemky situované mimo zastavěné…
Číslo dražby169EX 8028/15-97
OkresChrudim
StavVydraženo
Předražek do5.6.2018
Nemovité věci evidované na LV č. 446, k.ú. Raná u HlinskaJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1177/17 - orná půda, v k.ú. Raná u Hlinska,…
Číslo dražby169EX 8028/15-95
OkresChrudim
StavVydraženo
Předražek do5.6.2018
1/18 pozemků v obci Holetín, okres ChrudimJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 796/8 - orná půda, pozemku p.č. 849/3 - orná půda, pozemku…
Číslo dražby121 EX 6822/14-49
OkresBenešov
StavVydraženo
Oceňovaný pozemek je situován v jižní části zastavěného území obce Chotýšany, v katastrálnímúzemí Městečko u Chotýšany, při hranici s katastrálním územím Chotýšany, po pravé straněprůjezdní…
Číslo dražby176 DD 00016/17-005
OkresRakovník
StavVydraženo
Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na pozemcích různého způsobu využití.
Číslo dražby030 EX 55282/13-49
OkresJablonec nad Nisou
StavVydraženo
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.Oceňovaný pozemek parc. č. 93/2 se nachází cca 450 m západně od okraje zastavěné části města Kokonín. Jedná se o travnatý…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace