Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby121 EX 3323/14-32
OkresPlzeň-sever
StavVydraženo
Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - trvalý travní porost číslo parcelní 704/3 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, je situována v jihozápadní okrajové části obce Horní Bříza, mimo…
Číslo dražby091 EX 01462/16-064
OkresSvitavy
StavVydraženo
Jedná se o dražbu podílu o vel. id. 1/2 pozemků v obci Polička, cca 12 km od města Svitavy. Oceňované pozemky parc. č. 6006/42 a parc. č. 6222/96 se nacházejí v severní zastavěné části města Polička.…
Číslo dražby150 EX 3214/15-37
OkresOpava
StavVydraženo
Pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce v lokalitě Na Kapličkové, s přístupem po nezpevněné komunikaci. Výše uvedená parcela je dle vyjádření Ing.Alfonse Pospiecha - starosty Obecního úřadu…
Číslo dražby099 EX 4591/13-118
OkresHavlíčkův Brod
StavVydraženo
Jedná se o soubor pěti na sebe navazujících pozemků, které jsou součástí lesního komplexu. Přístup k nim je zajištěn z veřejné cesty ve vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou. Více viz znalecký posudek.
Číslo dražby189 EX 15947/15-28
OkresOpava
StavVydraženo
Jedná se o pozemek parcelní číslo 718/1 v katastrálním území Píšť, obci Píšť, okrese Opava
Číslo dražby165 I 001/15
OkresRokycany
StavVydraženo
Pozemek, jehož součástí je chata nezapsaná do katastru nemovitostí. Upozornění: Uvedené nemovité věci mají zásadní právní vadu, a to nesoulad faktického stavu se stavem právním. Chata není zapsána do…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace