Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby177 EX 444/16-67
OkresPísek
StavVydraženo
Jedná se o pozemky parcelní číslo 1530, 1537, 1539, 1545, 1548 a 1562 v katastrálním území Mirotice, obci Mirotice, okrese Písek
Číslo dražby177 EX 121/17-197
OkresZlín
StavVydraženo
Jedná se o podíl na nemovitých věcech – pozemcích parcelní číslo 1397/22, 1397/23, 1397/24 a 1422/4 v katastrálním území Zádveřice, obci Zádveřice-Raková, okrese Zlín.
Číslo dražby176 EX 03978/13-140
OkresPříbram
StavVydraženo
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na rovinatém travnatém pozemku nepravidelného tvaru o výměře 1 668 m2, cca 100 km jižně od okraje zastavěné části obce Skalka. Pozemek je…
Číslo dražby189DDR04/17-5
OkresMělník
StavVydraženo
Jedná se o soubor pozemků v k. ú. Sedlec u Mšena, obec Mšeno, okr. Mělník, vše zapsané na LV č. 74.
Číslo dražby176 EX 03978/13-139
OkresPříbram
StavVydraženo
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na souboru nesousedících rovinatých zemědělských pozemků nepravidelných tvarů, nacházející se cca 50 – 1000 m jihozápadně od okraje zastavěné…
Číslo dražby176 EX 02579/16-047
OkresKlatovy
StavVydraženo
Jedná se o pozemky umístěné v zahrádkářské osadě, severně od sídelní části města Nýrsko. Hlavní část tvoří pozemek o výměře 505 m2, na pozemku se nachází dřevěná chatka ve zdevastovaném stavu. Na…
Číslo dražby169EX 7126/13-106
OkresZlín
StavVydraženo
Předražek do21.10.2017
Pozemek p.č. 2730 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 2907 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Lutonina, obec Lutonina, okres Zlín, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace