Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby137 EX 12626/19-VS2
Vyvolávací cena130.000 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za220.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů10
Pozemek je využíván jako parkovací stání určené pro jeden osobní automobil.
Číslo dražby137 EX 05885/18-MG
Vyvolávací cena50.000 Kč
OkresŽďár nad Sázavou
StavVydraženo
Vydraženo za118.244 Kč
Počet účastníků12
Počet příhozů24
Jedná se o rovinatý pozemek nacházející se v zastavěné části obce, západním směrem od Obecního úřadu za rodinným domem č.p. 9, navazující na zahradu tohoto rodinného domu. K datu ocenění je pozemek…
Číslo dražby095EX735/13-246
Vyvolávací cena235.340 Kč
OkresTřebíč
StavVydraženo
Vydraženo za426.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů20
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:pozemek parc.č. 196 o výměře 4889 m2 (orná půda), pozemek parc.č. 321/16 o výměře 898 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc.č. 480/19 o výměře 1500 m2 …
Číslo dražby121 DD 4/20-34
Vyvolávací cena667 Kč
OkresBlansko
StavVydraženo
Vydraženo za37.200 Kč
Počet účastníků18
Počet příhozů117
ideální podíl o velikosti 1/2 Pozemek Parcela číslo 1989 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, LV 11000 – jiný (neznámý) vlastník, vše zapsáno…
Číslo dražby129 EX 2673/14-173
Vyvolávací cena93.526 Kč
OkresChrudim
StavVydraženo
Vydraženo za256.000 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů88
Pozemky parc.č. 176/17 (LV č. 245), parc.č. 176/28 (LV č. 261), parc.č. 472/1 a parc.č. 524/2(LV č.92) tvoří přibližně jeden celek, ovšem situovaný ve dvou katastrálních území. Terén je rovinný…
Číslo dražby203EX41217/17
Vyvolávací cena534.520 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za534.520 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Dražen jeideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 viz pozemky v dražební vyhlášce. Více informací o pozemcích v přiložených znaleckých posudcích203EX41217/17 www.eujicha.cz
Číslo dražby203EX28792/19
Vyvolávací cena526.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.026.667 Kč
Počet účastníků15
Počet příhozů32
Draženy jsou pozemky p.č. 22 - ostatní plocha a p.č. 23 - zahrada, vše v k.ú. Karlín na Moravě, obec Karlín, okres Hodonín, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Karlín, v mírně…
Číslo dražby099 EX 1932/16-175
Vyvolávací cena162.400 Kč
OkresÚstí nad Labem
StavVydraženo
Vydraženo za238.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů30
- parcela č. 103 o výměře 217 m2 - trvalý travní porost- parcela č. 104/2 o výměře 156 m2 - trvalý travní porost- parcela č. 307/3 o výměře 366 m2 - ostatní plocha- parcela č. 315/3 o výměře 2710 m2 …
Číslo dražby129 EX 746/20-40
Vyvolávací cena38.533 Kč
OkresBrno-venkov
StavVydraženo
Vydraženo za502.000 Kč
Počet účastníků22
Počet příhozů164
Předražek do19.3.2021
Pozemek parc.č. 437/3 je podlouhlého půdorysu, mírně svažitého až svažitějšího terénu. Nachází seu okraje zastavěného části obce Bílovce nad Svitavou, v blízkosti hranice sousedního k.ú. Obřany…
Číslo dražby137 EX 08223/17/MB-244
Vyvolávací cena191.692 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za191.692 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů1
Pozemek p. č. 1568/244 v Praze - Řeporyjích

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace