Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby091 EX 15689/14-048
OkresProstějov
StavVydraženo
Předražek do4.5.2017
Pozemek je umístěn mimo zastavěné území obce Prostějov, je situován u místní komunikace Za Brněnskou ulicí, mezi komerčními areály, v lokalitě zvané Za cihelnou. Z hlediska umístění v obci se jedná o…
Číslo dražby091 EX 06561/15-037
OkresČeská Lípa
StavVydraženo
Jedná se o dražbu podílu o vel. id. 1/2 pozemků v obci Kunratice u Cvikova cca 10 km od Nového Boru, okres Česká Lípa. Dražené pozemky se nacházejí v severní zastavěné části obce Kunratice u Cvikova.…
Číslo dražby091 EX 00489/17-005
OkresOlomouc
StavVydraženo
Předmětem dražby je pozemek parc. č. 852/23, nacházející se cca 1,9 km západně od okraje zastavěné části obce Majetín. Jedná se o zemědělský a rovinný pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru…
Číslo dražby121 EX 2303/16-49
OkresPříbram
StavVydraženo
Pozemky trvalý travní porost a orná půda jsou situovány jihozápadně od intravilánu části obce Vletice, přístup na tyto pozemkové parcely je možný z nezpevněné polní a lesní cesty nebo přes pozemky…
Číslo dražby121 EX 2303/16-53
OkresPříbram
StavVydraženo
Lesní a zemědělské pozemkové parcely - lesní pozemky číslo parcelní 759/1, 759/3, 759/4, 759/5 se všemi součástmi a trvalé travní porosty číslo parcelní 764/2 a 764/3, zapsané na LV.č. 829, jsou…
Číslo dražby121 EX 310/14-61
OkresJindřichův Hradec
StavVydraženo
Oceňované nemovitosti, lesní pozemkové parcely číslo parcelní 727/1 a 728/2 s lesním porostem, jsou situovány severozápadně od intravilánu obce Horní Radouň. Situování těchto nemovitostí je patrno z…
Číslo dražby091 EX 03286/16-033
OkresPlzeň-sever
StavVydraženo
Pozemky parc. č. PK 223/1, parc. č. 223/2, parc. č. 224/1 a parc. č. PK 1674/2 se nacházejí cca 600 m východně a cca 300 m západně od okraje zastavěné části obce Žichlice. Jedná se o dva nesousedící…
Číslo dražby091 EX 14480/14-074
OkresOlomouc
StavVydraženo
Jedná se o dražbu zemědělsky využívaného pozemku pravidelného tvaru o vel. 3 332 m2, zapsaného v územním plánu obce jako zemědělská plocha. U dražené nemovité věci byla zjištěna nájemní smlouva,…
Číslo dražby091 EX 10646/15-038
OkresJičín
StavVydraženo
Předražek do8.5.2017
Jedná se o dražbu podílu o vel. id. 1/2 udržovaného a zemědělsky využívaného pozemku lichoběžníkového tvaru o vel. 5 058 m2, vedeného v Katastru nemovitostí jako orná půda, u obce Volanice cca 14 km…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace