Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby137 EX 16856/18/PP
OkresMost
StavVydraženo
Vydraženo za 25.333 Kč
Jednotka č. 216/6 v budově č.p. 215, 216, 217, 218, příslušející k části obce Obrnice, na pozemcích p.č. St. 283, p.č. St. 284, p.č. St. 285 a p.č. St. 286, včetně spoluvlastnického podílu ke…
Číslo dražby169EX 8059/17-61
OkresSvitavy
StavVydraženo
Vydraženo za 148.000 Kč
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/9 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 6836 - orná půda, pozemku p.č. 6844 - orná půda, pozemku p.č. 6845 - trvalý travní porost…
Číslo dražby189 EX 1892/17-49
OkresKarviná
StavVydraženo
Vydraženo za 30.400 Kč
Jedná se o dražbu podílu 1/2 pozemeku parcelní číslo 4619 v katastrálním území Dětmarovice, obci Dětmarovice,okres Karviná je evidován jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je…
Číslo dražby169EX 4250/14-270
OkresPelhřimov
StavVydraženo
Vydraženo za 50.000 Kč
Jedná se o dražbu lesního pozemku v k.ú. Nový Rychnov
Číslo dražby074 EX 03704/13-121
OkresPelhřimov
StavVydraženo
Vydraženo za 375.000 Kč
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na bytové jednotce v řadovém krajním bytovém domě panelové konstrukce. V budově je výtah.
Číslo dražby030 EX 10993/17-94
OkresUherské Hradiště
StavVydraženo
Vydraženo za 88.000 Kč
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na…
Číslo dražby030 EX 28116/16-166
OkresÚstí nad Labem
StavVydraženo
Vydraženo za 123.400 Kč
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je…
Číslo dražby169EX 1634/14-79
OkresBřeclav
StavVydraženo
Vydraženo za 32.000 Kč
Jedná se o dražbu podílu 1/4 pozemku, který je situován mimo zastavěné území obce, přibližně 2,4km severně od okraje zástavby obce Velké Bílovice, v trati „Křivánky“. Sestává ze dvou parcel, které na…
Číslo dražby137 EX 11503/18/MB2
OkresMost
StavVydraženo
Vydraženo za 30.000 Kč
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 + 1/2 nemovité věci - jednotky č. 217/11 v budově č.p. 215, 216, 217, 218, příslušející k části obce Obrnice, na pozemcích p.č. St.…
Číslo dražby137 EX 13806/13/MB3
OkresBenešov
StavVydraženo
Vydraženo za 274.800 Kč
Předmětem zdražby jsou nemovité věci zapsané na LV č. 69 k. ú. Petrovice u Miličína (zemědělská usedlost č.p. 7 umístěná na parcele č. St. 46/2, dále pozemek parcela č. St. 46/2) ve spo-luvlastnictví…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace