Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby137 EX 12446/21 - MB
Vyvolávací cena73.333 Kč
OkresBrno-město
StavVydraženo
Vydraženo za685.000 Kč
Počet účastníků53
Počet příhozů75
Jedná se o řadovou vnitřní garáž s plochou střechou. Stavebně konstrukční charakteristika: Objekt je betonový prefabrikovaný, fasáda je s nátěrem. Střecha je plochá, krytina je lepenková, klempířské…
Číslo dražby203EX44020/17
Vyvolávací cena449.333 Kč
OkresChrudim
StavVydraženo
Vydraženo za579.333 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů14
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 798/1 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Chrudim III, č.p. 124, rod. dům (LV č…
Číslo dražby203EX25401/21
Vyvolávací cena1.180.000 Kč
OkresKroměříž
StavVydraženo
Vydraženo za1.839.000 Kč
Počet účastníků16
Počet příhozů41
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v…
Číslo dražby203EX27062/21
Vyvolávací cena746.667 Kč
OkresŠumperk
StavVydraženo
Vydraženo za1.630.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů141
Draženou nemovitostí je:I) Rodinný dům č.p. 152 s příslušenstvím a pozemky p.č. 372/1 a p.č. 373, k.ú. Moravičany Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 v části přízemního (uliční…
Číslo dražby137 EX 24727/16-MB
Vyvolávací cena8.000 Kč
OkresTřebíč
StavVydraženo
Vydraženo za12.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů7
id. 1/24 pozemků v Čáslavicích, okr. Třebíč
Číslo dražby137 EX 24727/16-MB1
Vyvolávací cena2.000 Kč
OkresTřebíč
StavVydraženo
Vydraženo za5.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů5
id. 1/24 pozemku v Kojeticích, okr. Třebíč
Číslo dražby225 EX 7284/14-1
Vyvolávací cena9.600 Kč
OkresOpava
StavVydraženo
Vydraženo za9.600 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
OPAKOVANÁ DRAŽBAspoluvlastnického podílu povinného, ve výši 94/1000 na nemovitých věcí- Pozemek, parcela 2098/27 o výměře 331m², zahradazapsaných na listu vlastnictví č. 3287 u Katastrálního úřadu…
Číslo dražby030 EX 46135/13-207
Vyvolávací cena1.036.000 Kč
OkresBrno-venkov
StavVydraženo
Vydraženo za2.000.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů55
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je…
Číslo dražby225 EX 1098/20
Vyvolávací cena3.070.000 Kč
OkresKarviná
StavVydraženo
Vydraženo za3.730.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů44
nemovitých věcí povinného:zapsaných na listu vlastnictví č. 69 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě - Katastrálního pracoviště Ostrava, pro obec Havířov, kat. území…
Číslo dražby081 EX 07230 / 13 - 328
Vyvolávací cena53.900 Kč
OkresUherské Hradiště
StavVydraženo
Vydraženo za198.111 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů50
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 83 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Bzová, č.p. 4, rod. dům …

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.