Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby203EX36947/20-195
Vyvolávací cena47.913 Kč
OkresUherské Hradiště
StavVydraženo
Vydraženo za68.913 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů10
Draženými nemovitostmi jsou podíly na lesních pozemcích na LV 1011, LV 1007 k.ú. Záhorovice. Přesnou specifikaci naleznete v dražební vyhlášce.203EX36947/20 www.eujicha.cz
Číslo dražby203EX24224/21
Vyvolávací cena3.306.667 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za4.977.777 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů45
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je…
Číslo dražby137 EX 13960/20-IZ
Vyvolávací cena1.066.667 Kč
OkresUherské Hradiště
StavVydraženo
Vydraženo za1.466.667 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů41
Popis rodinného domu č.p. 1216Jedná se o řadový krajní obdélníkového půdorysného tvaru, podsklepený s jedním nadzemním podlažím a pravděpodobně s částečným podkrovím pod sedlovou střechou (vzhledem k…
Číslo dražby180 DD 58/22-7
Vyvolávací cena250.000 Kč
OkresTrutnov
StavVydraženo
Vydraženo za250.000 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Předmětem dražby je id. 1/4 bytové jednotky č. 512/20 a 348/39590 na společných částech. Jedná se o řadový, krajní, bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Budova má 8…
Číslo dražby216 EX 194/21-49
Vyvolávací cena367.327 Kč
OkresSokolov
StavVydraženo
Vydraženo za476.327 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů12
Předražek do12.10.2022
Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné,…
Číslo dražby081 EX 14716 / 13 - 625
Vyvolávací cena5.250 Kč
OkresKladno
StavVydraženo
Vydraženo za22.250 Kč
Počet účastníků13
Počet příhozů18
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem – pozemku p.č. St. 112 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 194 m2, součástí pozemku je stavba: objektu č.e. 10, rod.…
Číslo dražby147 EX 518/20-74
Vyvolávací cena90.000 Kč
OkresMost
StavVydraženo
Vydraženo za90.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Jedná se o dražbu bytové jednotky 3+1 s lodžií a dále podílu 687/41546 spol. částech domu. Užitná plocha bytu 68,70m2.
Číslo dražby137 EX 20897/21-IZ
Vyvolávací cena36.667 Kč
OkresČeská Lípa
StavVydraženo
Vydraženo za71.667 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů8
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. St. 284/1 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. St. 285 -zastavěná plocha a nádvoří…
Číslo dražby203EX28217/19-92
Vyvolávací cena16.667 Kč
OkresHodonín
StavVydraženo
Vydraženo za31.167 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů30
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 1434/5 - ostatní plocha, v k.ú. Lužice u Hodonína, obec Lužice, okres Hodonín, který je situován v okrajové,…
Číslo dražby137 EX 16608/18-MB2
Vyvolávací cena666.667 Kč
OkresBřeclav
StavVydraženo
Vydraženo za1.806.667 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů62
Jedná se o podsklepený, řadový vnitřní rodinný dům situovaný na pozemku parc.č. 863/1, se dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou. Objekt je umístěn v rovinatém terénu s dvorkem…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.