Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby129 EX 10004/22-71
Vyvolávací cena2.200.000 Kč
OkresTřebíč
StavVydraženo
Vydraženo za2.363.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů33
Předražek do7.2.2023
Byt se nachází v bytovém domě při ulici Myslbekova č. or. 7. Jedná se o bytový dům se dvěma vchody na jednom čísle popisném. Bytový dům leží v souboru celkem šesti bytových domů. Dům obdélníkového…
Číslo dražby129 EX 2691/21-130
Vyvolávací cena58.000 Kč
OkresBenešov
StavVydraženo
Vydraženo za62.000 Kč
Počet účastníků5
Počet příhozů5
Předražek do3.2.2023
Oceňované pozemky se nacházejí cca 250–1200 m západně a cca 300–800 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Ctiboř. Jedná se o soubor nesousedících travnatých a zemědělských pozemků…
Číslo dražby074 EX 10130/18-104
Vyvolávací cena54.000 Kč
OkresLouny
StavVydraženo
Vydraženo za60.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů4
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/5 na řadovém, krajním podsklepeném rodinném domě s podkrovím. Konstrukce domu je zděná/dřevěná. V domě je garáž. Dům je poškozen…
Číslo dražby156 EX 2602/14-117
Vyvolávací cena8.000 Kč
OkresPardubice
StavVydraženo
Vydraženo za14.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů6
ideální podíl o velikosti 19/960- parcela č. 415/2 o výměře 17874 m2 – lesní pozemekzapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálnípracoviště Pardubice,…
Číslo dražby099 EX 3312/18-646
Vyvolávací cena14.200.000 Kč
OkresKarlovy Vary
StavVydraženo
Vydraženo za14.200.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů1
Předmětný dům se nalézá v lázeňské zóně města, v ulici Tylova, na jejím začátku, jako dům řadový, vnitřní, v ostatní řadové zástavbě bytových domů stejného a podobného typu, v uliční linii bytových…
Číslo dražby225 EX 1180/19
Vyvolávací cena438.000 Kč
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za670.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů23
spoluvlastnický podíl povinné, ve výši 1796/102163 na nemovitých věcechzapsaných na listu vlastnictví č. 6037 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě - Katastrálního…
Číslo dražby091 EX 15020/14-103
Vyvolávací cena10.500 Kč
OkresKutná Hora
StavVydraženo
Vydraženo za67.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů74
Předražek do15.2.2023
Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je…
Číslo dražby091 EX 11992/21-061
Vyvolávací cena4.180.667 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za4.720.000 Kč
Počet účastníků15
Počet příhozů39
Předražek do15.2.2023
Byt je umístěn v typovém panelovém bytovém domě. Počet nadzemníchpodlaží domu je 12 a má 1 podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudovanéobytné podkroví. Základy má železobetonové izolované,…
Číslo dražby203EX10400/22
Vyvolávací cena17.447 Kč
OkresFrýdek-Místek
StavVydraženo
Vydraženo za17.447 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k pozemku p.č. St. 351 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. used (stavba stojí na pozemku p.č. St. 351)) a…
Číslo dražby203EX605/17
Vyvolávací cena112.000 Kč
OkresOstrava-město
StavVydraženo
Vydraženo za272.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů33
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1501/4 - orná půda a pozemku p.č. 1503/4 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Velká Polom,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.