Připravované

Začátek dražby27.2.2017 09:00
Konec dražby27.2.2017 09:30
Číslo dražby030 EX 13057/08-293
Nejnižší podání313.333 Kč
OkresOlomouc
Jedná se o samostatně stojící, podsklepený bytový dům se 4 nadzemními podlažími. Stavebně-technický stav odpovídá dobré údržbě. Budova je zateplená s provedenou revitalizací. Bytová jednotka je…
Začátek dražby27.2.2017 10:00
Konec dražby27.2.2017 12:00
Číslo dražby091 EX 13025/16-002
Nejnižší podání440.000 Kč
OkresTrutnov
Předmětem dražby je budova č.p. 11 na pozemku parc. č. St. 5/3, která je samostatně stojícím přízemním rodinným domem. Budova má obytné přízemí, zastavěná plocha činí cca 90 m2. Půdorys domu je…
Začátek dražby27.2.2017 10:00
Konec dražby27.2.2017 12:00
Číslo dražby091 EX 06841/09-273
Nejnižší podání32.000 Kč
OkresHodonín
Předmětem dražby je podíl id. 1/2 na pozemcích nacházejících se cca 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Vřesovice. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů.…
Začátek dražby27.2.2017 10:00
Konec dražby27.2.2017 12:00
Číslo dražby091 EX 06691/09-186
Nejnižší podání40.000 Kč
OkresPísek
Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 182/32 a parc. č. 1435/40, které se nacházejí cca 1,2 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Krč a cca 300 m západně od obce Těšínov. Jedná se o…
Začátek dražby27.2.2017 13:00
Konec dražby27.2.2017 13:30
Číslo dražby099 EX 929/09-87
Nejnižší podání300.000 Kč
OkresBenešov
a1) Rodinný dům Jedná se o polovinu podsklepeného rodinného dvojdomu o dvou nadzemních podlažích a volném půdním prostoru. Základy domu jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, obvodové stěny z…
Začátek dražby28.2.2017 08:30
Konec dražby28.2.2017 09:00
Číslo dražby196EX 1342/16d-14
Nejnižší podání45.333 Kč
Vykonatelná pohledávka zůstavitelky Dagmar Schächerové, nar. 17.04.1951, zemř. 10.5.2013, posl. bytem Zikova 618/14, Olomouc, za povinným Jaroslavem Zlámalem, nar. 22.3.1952, bytem Politických vězňů…
Začátek dražby28.2.2017 09:00
Konec dražby28.2.2017 09:30
Číslo dražby150EX1019/13-83
Nejnižší podání346.666 Kč
OkresKolín
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům se šikmou střechou bez využití podkroví situovaný ve svahu. Rodinný dům byl v užívání cca 100 let a ke dni ocenění již není dlouhodobě užíván (cca 8 let…
Začátek dražby28.2.2017 09:30
Konec dražby28.2.2017 10:00
Číslo dražby35 E 10/2014 – 175
Nejnižší podání333.333 Kč
OkresOpava
Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2935 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 360 m2, jehož součástí je stavba: Dvořisko, č.p. 13, rod. dům, stojící na tomto pozemku, jak je tento pozemek zapsán v…
Začátek dražby28.2.2017 10:00
Konec dražby28.2.2017 10:30
Číslo dražby146 EX 1332/12 - 128
Nejnižší podání75.000 Kč
OkresChomutov
Rekreační chata se nachází v západní okrajové části osady. Chata je samostatně stojící, náleží k ní oplocená zahrada. Chata je pravděpodobně napojena na el. rozvod, voda ze studny. OPAKOVANÁ DRAŽBA
Začátek dražby28.2.2017 10:00
Konec dražby28.2.2017 10:30
Číslo dražby030 EX 1646/06-701
Nejnižší podání2.363 Kč
OkresBrno-venkov
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace