Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby203EX28380/18-212
Vyvolávací cena1.020.000 Kč
OkresChomutov
StavVydraženo
Vydraženo za1.430.000 Kč
Počet účastníků17
Počet příhozů41
Draženou nemovitostí je jednotka č. 1288/5 v budově č.p. 1286, 1287, 1288, příslušející k části obce Kadaň, na pozemcích p.č. 1895, p.č. 1896 a p.č. 1897, včetně spoluvlastnického podílu ke společným…
Číslo dražby189 EX 762/23-31
Vyvolávací cena6.075.147 Kč
OkresHlavní město Praha
StavVydraženo
Vydraženo za6.425.147 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů8
Jedná se o dražbu. A) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 ve vlastnictví povinného 1/ Martin Jiráček + spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 ve vlastnictví povinného 2/ Renáta Jiráčková…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.