Předražky

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz
Číslo dražby203EX7293/23
Vyvolávací cena896.667 Kč
OkresHavlíčkův Brod
StavVydraženo
Vydraženo za1.458.000 Kč
Počet účastníků13
Počet příhozů50
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 281/4 v budově č.p. 281, 282, 283, 284, příslušející k části obce Havlíčkův Brod, na pozemcích p.č. St.…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.