Z důvodu omezení doručování listovních zásilek Českou poštou žádáme všechny klienty, aby zasílali veškeré úředně ověřené dokumenty potřebné k registraci elektronicky ve formě autorizované konverze na e-mailovou adresu: info@okdrazby.cz

Soubor je též možno nahrát přímo do systému přes uživatelský účet, anebo zaslat do datové schránky společnosti: uwfqysp.

Veškeré údaje si před odesláním pečlivě zkontrolujte, děkujeme

Ukončené

Začátek dražby2.4.2020 10:30
Konec dražby2.4.2020 11:00
Číslo dražbyDD 002/2020
StavVydraženo
Vydraženo za 815.000 Kč
Nemovitosti - pozemky parc. č. st. 14/2 (jehož součástí je budova č.p. 128), parc. č. 98, parc. č. 101/1 a parc. č. 2010/1 v obci Rudná pod Pradědem, okres Bruntál, katastrální území Stará Rudná,…
Začátek dražby2.4.2020 10:00
Konec dražby2.4.2020 10:30
Číslo dražbyOK DD 200008
StavVydraženo
Vydraženo za 1.210.000 Kč
OZNÁMENÍ DRAŽEBNÍKAZ důvodu nařízení vlády o omezení volného pohybu lidí po ČR kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru rušíme všechny termíny prohlídek ke všem typům zpeněžení bez jakýchkoliv…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby074 EX 06823/16-179
StavNebylo podání
Jedná se o dražbu RD. Řadový, krajní, rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím stojící na pozemku parc. č. St. 163/1, který je z většiny zastavěn stavbou. Fasáda domu není zateplená. Dům…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX25706/17-171
StavOdročená
Draženou nemovitostí je zděná, podsklepená vila se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX25585/15-34
StavNebylo podání
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/72 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 434 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lom, č.p. 422, rod. dům (stavba stojí…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX42524/14-117
StavOdročená
Draženou nemovitostí je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX23233/10-271
StavVydraženo
Vydraženo za 259.000 Kč
1) Nemovité věci evidované na LV č. 183, k.ú. BozkovDraženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/64 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1854 - ostatní plocha, v k.ú. Bozkov,…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX40088/18-92
StavNebylo podání
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 na nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou…
Začátek dražby1.4.2020 13:00
Konec dražby1.4.2020 14:00
Číslo dražby203EX31668/16
StavOdročená
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na přízemním, zděném, zřejmě částečně podsklepeném (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinném domě s využitým podkrovím pod…
Začátek dražby1.4.2020 10:30
Konec dražby1.4.2020 11:00
Číslo dražbyDD 004/2020
StavVydraženo
Vydraženo za 2.870.000 Kč
Pozemky včetně jejich součástí a příslušenství, vše v k.ú. Libáň, zapsaným na LV č.1724 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín, a to parc. č. st. 92, jehož…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace