Podíl 1/4 na bytovém domě v obci Blšany

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 63/2014
Nejnižší podání 175.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

3e8046cf
175.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3e8046cf 175.000 Kč 20.8.2014 13:32:40.065579

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 63/2014
Začátek dražby20.08.2014 13:30
Konec dražby20.08.2014 14:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání175.000 Kč
Cena předmětu dražby350.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol632014
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Bytový dům č.p. 60: jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce z pálených plných cihel. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 2 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V domě jsou celkem 4 byty. Výtah v domě není. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Krov je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stavebně-technický stav objektu je podprůměrný. Budova je v původním stavu. Fasáda domu není zateplená a je ve špatném stavu, vnější omítky jsou z části opadané. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Podlahy jsou kryté dlažbou. Oceňovaná jednotka se nachází v budově č.p. 60 ve 2. NP, její dispozice je 3+kk. Plocha jednotky je 68,00 m2 a sestává se z kuchyňského koutu, pokoje, pokoje, pokoje, chodby, koupelny s vanou a WC. K bytu patří 2 sklepy. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné osazené v ocelové zárubni. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Byt je dobrém stavu.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 12.8.2014 ve 13:00 hodin 2. termín dne 13.8.2014 v 10:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před bytovým domem č.p. 60 (Plzeňská 60), stavba stojí na pozemku parc. č. .St. 261/1 – pozemek jiného vlastníka na LV č. 10002, jak je výše uvedené zapsané na listu vlastnictví č. 303, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřa


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Navrhovatel: VITACREDIT s.r.o.


Uplatnění předkupního práva

Kotrlová Anna; Kubín Josef; Žáček Petr


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Blšany 60

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.