Rodinný dům v obci Liběchov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 105/2014
Nejnižší podání 1.800.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 2

Nejvyšší podání

094c6071
1.805.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
094c6071 1.805.000 Kč 14.1.2015 13:23:04.160180
50b764a4 1.800.000 Kč 14.1.2015 13:01:36.493000

KrajStředočeský kraj
OkresMělník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 105/2014
Začátek dražby14.01.2015 13:00
Konec dražby14.01.2015 13:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.800.000 Kč
Cena předmětu dražby1.950.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol1052014
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 302: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Má sklonitou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod chybí (není dokončen), klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je novodobá točená. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Stav domu je dobrý. Stáří domu odhaduji na cca 7 roků. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 6.1.2015 v 11:00 hodin 2. termín dne 7.1.2015 ve 13:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 302 (Třešňovka 302, 277 21 Liběchov), postaveném na pozemku parcela č. St. 651, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 794, v katastrálním území a v obci Liběchov, okres Mělník, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Navrhovatel a zástavní věřitel: Private Capital Invest a.s., Dražební věřitel: Okresní správa sociálního zabezpečení Mělník.


Uplatnění předkupního práva

Město Liběchov


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Třešňovka 302

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.