Rodinný dům v obci Česká Kamenice, okr. Děčín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 103 Ex 3220/11
Nejnižší podání 460.000 Kč
Minimální příhoz 6.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby103 Ex 3220/11
Začátek dražby10.12.2014 13:00
Konec dražby10.12.2014 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

Zdeňka Zicháčková
telefon: +420 588 003 999,
zichackova@eujicha.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání460.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)920.000 Kč
Minimální výše příhozu6.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100322011
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou, krytou jen provizorní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné okrajové části obce Česká Kamenice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Lipová 624, 407 21 Česká Kamenice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Dle informací ČSÚ v obci Česká Kamenice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech výrazně zhoršená. Střešní konstrukce s chybějící krytinou, do objektu zatéká, narušené svislé i vodorovné konstrukce, prvky krátkodobých životností na konce své životnosti. Opotřebení je uvažováno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu je ke dni ocenění v havarijním stavu. Dále je předmětem ocenění objekt bez čp/če - garáž, na pozemku p.č. St. 806 - zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o přízemní zděnou nepodsklepenou garáž s mírnou sedlovou střechou určenou pro parkování dvou osobních vozidel. Více na www.exekuce.cz

Termín prohlídky

2.12.2014 15:30


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lipová č.p. 624, Česká Kamenice, okres Děčín

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.