Byt 4+1 v obci Zlín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 106/2014
Nejnižší podání 1.200.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 106/2014
Začátek dražby21.01.2015 11:00
Konec dražby21.01.2015 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.200.000 Kč
Cena předmětu dražby1.500.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol1062014
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Bytová jednotka č. 4238/2: je bytová jednotka dispozice 4+1, nacházející se ve 2. nadzemním podlaží zděného rodinného domu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, se dvěma bytovými jednotkami. Má plochou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová, okna jsou plastová. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z PVC, vlysů a dlažeb. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem. Teplá voda je z kotle. Kuchyň je s linkou a plynovým sporákem. WC je splachovací, koupelna s vanou. Výtah v domě není. Dům

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 7.1.2015 v 11:30 hodin 2. termín dne 8.1.2015 ve 13:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před domem č.p. 4238 (Družstevní 4238), zapsaném na listu vlastnictví č. 24264, stojícím na pozemku parc. č. St. 6220 zapsaném na listu vlastnictví č. 24264, jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, v katastrálním území a v obci Zlín, okres Zlín.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Navrhovatel a zástavní věřitel: Hypoteční banka, a. s.; Věřitel z LV: Božena Bravencová


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Družstevní 4238 Zlín

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.