Rodinný dům s pozemky v Lánech

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 145 EX 540/12
Nejnižší podání 8.950.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby145 EX 540/12
Začátek dražby31.12.2030 00:00
Konec dražby31.12.2030 00:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Sekyrka Hynek, Mgr.
Bryksova 818/48, 19800 Praha 14

Kontaktní osoba

Mgr. Hynek Sekyrka
telefon: 284 684 313, mobil: 606 033 366
posta@eupraha1.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Středa09:00 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání8.950.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)17.900.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2489912329/0800
Variabilní symbol9954012
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o tyto nemovitosti: Pozemek St.p.č. 653, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba stojící na tomto pozemku, a to budova č.p. 495, postavená na pozemku St.p.č. 653, rod. dům, postavená na pozemku St.p.č. 653, zastavěná plocha a nádvoří. - Pozemek p.č. 199/106, zahrada, - Pozemek p.č. 199/107, orná půda vše nacházející se v k.ú. Lány, obec Lány, zapsané na LV č. 799, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno pro k.ú. Lány, obec Lány, spolu s příslušenstvím nemovitostí, venkovními úpravami, přípojkami inženýrských sítí, kdy tyto nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s jejich příslušenstvím a součástmi jako soubor nemovitostí tvořící celek.

Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Středočeský kraj Kladno/Lány, Česká republika , Česká republika

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.