Byt 3+1 v Děčíně

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 03581/14
Nejnižší podání 480.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 03581/14
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání480.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)720.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0358114
Specifický symbol55+jméno v poznámce pro příjemce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o bytovou jednotku č. 285/18 (byt) v budově Děčín IX-Bynov č.p. 284, 285, 286 (bytový dům)na pozemku parc. č. St. 789 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 786/31770 v katastrálním území Bynov, obec a okres Děčín. Byt se nachází v 7. NP, jeho dispozice je 3+1.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Na Pěšině 285, Děčín

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.