Objekt restaurace v obci Smilkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 42/2015
Nejnižší podání 650.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

7f386871
650.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7f386871 650.000 Kč 9.9.2015 12:31:32.689290

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 42/2015
Začátek dražby09.09.2015 12:30
Konec dražby09.09.2015 13:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání650.000 Kč
Cena předmětu dražby1.700.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota190.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol422015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Objekt restaurace č.p. 8: je samostatně stojící objekt restaurace, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný. Má sedlovou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou chybějící - odcizené. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je vápenná hladká. Vnitřní dveře jsou náplňové do ocelových zárubní. Podlahy jsou z dlažby, PVC, dřevěné plovoucí a z betonu. Schody jsou železobetonové s povrchem z dlažby. Vybavení kuchyně je standardní do restaurace, se zanedbanou údržbou. Ze suterénu do přízemí je instalován výtah. WC jsou splachovací, pisoáry, umyvadla. V podkroví jsou i sprchové kouty. Vytápění v domě je lokální, elektrickými přímotopy. Teplá voda je z boilerů. Stav objektu je zhoršený, celkové vybavení je standardní. V roce 1993 byl na místě původního zemědělského stavení postaven objekt restaurace. Restaurace byla v provozu do roku 2009. Od té doby není užívána a je bez údržby. Objekt je napojen na elektřinu, vodu ze studny, kanalizace je svedena do septiku. Na pozemku se dále nacházejí porosty.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 24.8.2015 v 17:30 hodin 2. termín dne 25.8.2015 v 8:30 hodin Místo prohlídky se stanovuje před restaurací č.p. 8, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 46/1, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 371, v katastrálním území Kouty u Smilkova, v obci Smilkov, okres Benešov.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Středočeský kraj; Zástavní věřitel z LV: GE Money Bank, a.s., Praha 4 - Michle; Zástavní věřitel z LV: Vodafone Czech Republic a.s.; Zástavní věřitel z LV: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR; Zástavní věřitel z LV: Okresní správa sociálního zabezpečení Tábor; Zástavní věřitel z LV: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; Zástavní věřitel z LV: ČEZ Prodej, s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.; Zástavní věřitel z LV: P.M.T. 2000, s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: ČESKÁ TELEVIZE; Zástavní věřitel z LV: Intrum Justitia, s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: Česká spořitelna, a.s.;


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Smilkov

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.