Rodinný dům v obci Česká Kamenice, okr. Děčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 103 Ex 3220/11
Nejnižší podání 293.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

f954b808
293.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f954b808 293.333 Kč 30.9.2015 13:48:49.593889

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby103 Ex 3220/11
Začátek dražby30.09.2015 13:00
Konec dražby30.09.2015 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

Jana Opravilová
mobil: +420 773 903 493
opravilova@exekuce.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání293.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)440.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100322011
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou, krytou jen provizorní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné okrajové části obce Česká Kamenice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Lipová 624, 407 21 Česká Kamenice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2492/4 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 677/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, Česká 407 21 Kamenice. Dle informací ČSÚ v obci Česká Kamenice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech výrazně zhoršená. Střešní konstrukce s chybějící krytinou, do objektu zatéká, narušené svislé i vodorovné konstrukce, prvky krátkodobých životností na konce své životnosti. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu je ke dni ocenění v havarijním stavu. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 3220/11

Termín prohlídky

21.09.2015 15:30


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lipová č.p. 624, Česká Kamenice, okres Děčín

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.