Byt v části obce Mariánské Lázně, č.p. 363 - Elektronická další dražba - Odročeno na neurčito

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 2259/09-123
Nejnižší podání 445.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 2259/09-123
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání445.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)890.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol225909
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

jednotka č.p./č. jednotky 363/6, byt. Vymezeno v budově Mariánské Lázně č.p. 356, 363, byt. dům (LV 775) na parcele St. 386 (LV 3729) se spoluvlastnickým podílem 430/10000 na společných částech domu a spoluvlastnickým podílem 430/10000 na parcele St. 386 vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec 554642 Mariánské Lázně a katastrální území 691585 Mariánské Lázně, na listu vlastnictví č. 3845 (bytová jednotka) a na listu vlastnictví č.775 (bytový dům) a na listu vlastnictví č. LV 3729 (stavební parcela), s příslušenstvím.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách věřitelů již bylo rozhodnuto v prvním kole dražebního jednání.


Věcná břemena

Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: nebyly zjištěny.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Mariánské Lázně, Husova, č.p. 363

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.