Soubor obytných jednotek a ateliéru v obci Praha – Dejvice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 50/2015
Nejnižší podání 56.000.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 25

Nejvyšší podání

971c162b
58.965.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
971c162b 58.965.000 Kč 19.11.2015 12:08:08.065239
0a70e7a6 58.865.000 Kč 19.11.2015 12:07:45.931550
971c162b 58.565.000 Kč 19.11.2015 12:05:54.572180
0a70e7a6 58.465.000 Kč 19.11.2015 12:05:37.870349
971c162b 58.460.000 Kč 19.11.2015 12:02:37.499140
0a70e7a6 58.360.000 Kč 19.11.2015 12:02:15.311619
971c162b 58.355.000 Kč 19.11.2015 11:59:14.242350
0a70e7a6 57.855.000 Kč 19.11.2015 11:58:44.635590
971c162b 57.850.000 Kč 19.11.2015 11:53:53.677190
0a70e7a6 57.350.000 Kč 19.11.2015 11:53:25.391459
971c162b 57.345.000 Kč 19.11.2015 11:50:11.495929
0a70e7a6 56.845.000 Kč 19.11.2015 11:49:54.401599
971c162b 56.840.000 Kč 19.11.2015 11:46:47.715909
0a70e7a6 56.835.000 Kč 19.11.2015 11:42:10.052939
971c162b 56.830.000 Kč 19.11.2015 11:40:56.567470
0a70e7a6 56.330.000 Kč 19.11.2015 11:40:30.936929
971c162b 56.325.000 Kč 19.11.2015 11:37:38.190749
0a70e7a6 56.225.000 Kč 19.11.2015 11:35:41.918159
971c162b 56.220.000 Kč 19.11.2015 11:32:29.591239
0a70e7a6 56.120.000 Kč 19.11.2015 11:30:56.513920
971c162b 56.115.000 Kč 19.11.2015 11:27:43.953830
0a70e7a6 56.015.000 Kč 19.11.2015 11:26:52.525429
971c162b 56.010.000 Kč 19.11.2015 11:24:56.493050
0a70e7a6 56.005.000 Kč 19.11.2015 11:18:51.925440
971c162b 56.000.000 Kč 19.11.2015 11:01:11.710279

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 50/2015
Začátek dražby19.11.2015 11:00
Konec dražby19.11.2015 12:13

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání56.000.000 Kč
Cena předmětu dražby84.000.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota6.600.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol502015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je soubor nemovitostí, který se draží jako jeden celek: • Bytová jednotka č. 2702/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 9784, vymezená v bytovém domě č.p. 2702 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, stojícím na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1588/5259 na společných částech bytového domu č.p. 2702 zapsaného na listu vlastnictví č. 9783, příslušného k části obce Dejvice, stojícího na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1588/5259 na pozemku parc. č. 2173/12 o výměře 231 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha. • Bytová jednotka č. 2702/2 zapsaná na listu vlastnictví č. 9784, vymezená v bytovém domě č.p. 2702 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, stojícím na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1588/5259 na společných částech bytového domu č.p. 2702 zapsaného na listu vlastnictví č. 9783, příslušného k části obce Dejvice, stojícího na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1588/5259 na pozemku parc. č. 2173/12 o výměře 231 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha. • Bytová jednotka č. 2702/3 zapsaná na listu vlastnictví č. 9784, vymezená v bytovém domě č.p. 2702 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, stojícím na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2083/5259 na společných částech bytového domu č.p. 2702 zapsaného na listu vlastnictví č. 9783, příslušného k části obce Dejvice, stojícího na pozemku parc. č. 2173/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2083/5259 na pozemku parc. č. 2173/12 o výměře 231 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 9783, jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha. • Pozemek parc. č. 2172/7 (zahrada) o výměře 179 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, • Pozemek parc. č. 2172/9 (zahrada) o výměře 43 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, • Pozemek parc. č. 2172/11 (zahrada) o výměře 104 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, • Pozemek parc. č. 2172/12 (zahrada) o výměře 450 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, • Pozemek parc. č. 2173/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 121 m2, Na pozemku stojí stavba č.p. 2706 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice, • Pozemek parc. č. 2173/9 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 96 m2, Na pozemku stojí stavba č.p. 2705 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice, • Pozemek parc. č. 2173/11 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 106 m2, Na pozemku stojí stavba č.p. 2703 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice, • Pozemek parc. č. 2173/14 (ostatní plocha) o výměře 42 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka, • Pozemek parc. č. 2173/15 (ostatní plocha) o výměře 35 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka, • Pozemek parc. č. 2173/17 (ostatní plocha) o výměře 29 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka, • Pozemek parc. č. 2173/18 (ostatní plocha) o výměře 36 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka, • Pozemek parc. č. 2173/19 (ostatní plocha) o výměře 11 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka, • Pozemek parc. č. 2173/20 (ostatní plocha) o výměře 33 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá národní kulturní památka, • Stavba č.p. 2703 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice, stavba stojí na pozemku parc. č. 2173/11, • Stavba č.p. 2705 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice, stavba stojí na pozemku parc. č. 2173/9, • Stavba č.p. 2706 (bytový dům), příslušná k části obce Dejvice, stavba stojí na pozemku parc. č. 2173/8, jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1833, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha. • Bytová jednotka č. 2732/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 9586, vymezená v bytovém domě č.p. 2732 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585, stojícím na pozemku parc. č. 2173/5 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1587/5147 na společných částech bytového domu č.p. 2732 zapsaného na listu vlastnictví č. 9585, příslušného k části obce Dejvice, stojícího na pozemku parc. č. 2173/5 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1587/5147 na pozemku parc. č. 2173/5 o výměře 365 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 9585, jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha. • Jednotka č. 2732/5 (jiný nebytový prostor) zapsaná na listu vlastnictví č. 9586, vymezená v bytovém domě č.p. 2732 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585, stojícím na pozemku parc. č. 2173/5 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 426/5147 na společných částech bytového domu č.p. 2732 zapsaného na listu vlastnictví č. 9585, příslušného k části obce Dejvice, stojícího na pozemku parc. č. 2173/5 zapsaném na listu vlastnictví č. 9585, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 426/5147 na pozemku parc. č. 2173/5 o výměře 365 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 9585, jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha. • Spoluvlastnický podíl o velikosti 8/12 na pozemku parc. č. 2172/39 (zahrada) o výměře 1289 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 9619, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha. • Spoluvlastnický podíl o velikosti 9/13 na pozemku parc. č. 2172/13 (zahrada) o výměře 391 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, • Spoluvlastnický podíl o velikosti 9/13 na pozemku parc. č. 2173/1 (ostatní plocha) o výměře 1354 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany nemovitá kulturní památka, • Spoluvlastnický podíl o velikosti 9/13 na pozemku parc. č. 2173/6 (ostatní plocha) o výměře 37 m2, způsob využití jiná plocha, jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 9620, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha. • Spoluvlastnický podíl o velikosti 12/13 na pozemku parc. č. 2172/3 (zahrada) o výměře 2874 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 9841, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha. Detailní popis dražených nemovitostí naleznete v dražební vyhlášce.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 3.11.2015 ve 14:00 hodin 2. termín dne 4.11.2015 v 10:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před objektem 2706, stavba stojí na pozemku parc. č. 2173/8, zapsané na listu vlastnictví č. 1833, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, v katastrálním území Dejvice, v obci Praha, okres Hlavní město Praha.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Credico europe a.s.; Zástav. věřitel z LV: Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo; Zástavní věřitel z LV: Immobilien KC s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: VENIGI s.r.o.;


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Praha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace