Zahradní chata v obci Přerov-Lověšice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 59/2015
Nejnižší podání 560.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 59/2015
Začátek dražby10.11.2015 11:30
Konec dražby10.11.2015 12:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání560.000 Kč
Cena předmětu dražby1.200.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota160.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol592015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Zahradní chata č.e. 23: je samostatně stojící objekt zahrádkářské chaty, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný a dřevěný. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementové vlnovky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní vybavení není. Objekt je evidentně vykraden. Stav chaty je špatný. Na pozemcích se nacházejí neudržované porosty. Celá nemovitost je evidentně delší dobu neužívána.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 2.11.2015 v 10:00 hodin 2. termín dne 3.11.2015 ve 14:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před zahradní chatou č.e. 23, postavenou na pozemku parcel. č. St. 351, na listu vlastnictví č. 189, v katastrálním území Lověšice u Přerova, obec Přerov, okres Přerov.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Zástavní věřitel z LV: Anna Stoklásková; Zástavní věřitel z LV: NB Profi s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.; Zástavní věřitel z LV: Vodafone Czech Republic a.s.; Zástavní věřitel z LV: HAVEL servis s.r.o.; Zástavní věřitel z LV: EKO Agrostav a.s.; Zástavní věřitel z LV: MAX CREDIT FACILITY s.r.o.;


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přerov-Lověšice 23

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.