Pozemky v obci Sušice, kat. území Albrechtice u Sušice

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 96/2015
Nejnižší podání 520.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 96/2015
Začátek dražby23.03.2016 12:00
Konec dražby23.03.2016 12:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání520.000 Kč
Cena předmětu dražby1.040.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol962015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. S jiným, než současným využitím se neuvažuje. Pozemky PK 484, 488, 489, 490, 491, 499, 501, 502, 647/2, 679, 680, 735, 743, 744 a GP 662 jsou zemědělského charakteru. Ostatní pozemky nejsou hospodářsky využitelné. Jde o neplodnou půdu, popř. pozemky s nelesními a náletovými porosty.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 15.3.2016 v 10:00 hodin 2. termín dne 16.3.2016 v 10:00 hodin Místo prohlídky – sraz zájemců je v kanceláři dražebníka společnosti Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, v 1. poschodí.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Navrhovatel a zástavní věřitel: Private Capital Invest a.s.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Sušice

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.