Podíl 1/2 na bytu 2+1 v obci Ostrava - upuštění od dražby dne 7.3.2016 – na návrh navrhovatele

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 93/2015
Nejnižší podání 100.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 93/2015
Začátek dražby23.03.2016 15:00
Konec dražby23.03.2016 15:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání100.000 Kč
Cena předmětu dražby200.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol932015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Prohlášení licitátora


Popis

Bytová jednotka č. 1759/2: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací z KN. Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 2+1, nacházející se v 1.nadzemním podlaží zděného objektu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Má sklonitou střechu, krytina je plechová, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou plastová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní, vytápění ústřední etážové, WC splachovací. Výtah v domě není. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Stav nemovitosti je dobrý, dům je po revitalizaci. Parkování u domu je zhoršené.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 2.3.2016 ve 14:00 hodin 2. termín dne 3.3.2016 v 9:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před bytovým domem č.p. 1759 (Samoljovova č. orientační 5), stojícím na pozemku parc. č. St. 2132 zapsaném na listu vlastnictví č. 7496 (stavba a pozemek), v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Navrhovatel a zástavní věřitel: Credico europe a.s.,


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Samoljovova

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.