Rodinný dům v obci Olovnice, č.p. 67

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 2848/06-133
Nejnižší podání 1.300.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajStředočeský kraj
OkresMělník
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 2848/06-133
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání1.300.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.950.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol284806
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

- parcela St. 104 o výměře 191 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Olovnice, č.p. 67, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č. : St. 104 vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro obec 532673 Olovnice a katastrální území 711039 Olovnice, na listu vlastnictví č. 264, ve společném jmění manželů Cvrček Ivan a Cvrčková Hana, s příslušenstvím.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: nebyly zjištěny.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.