Rodinný dům Strunkovice nad Blanicí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 3735/13-103
Nejnižší podání 340.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

b1718e8d
450.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b1718e8d 450.000 Kč 29.12.2016 14:38:41.668813
bc0cf353 425.000 Kč 29.12.2016 14:37:14.679432
b1718e8d 420.000 Kč 29.12.2016 14:36:17.262038
bc0cf353 405.000 Kč 29.12.2016 14:33:57.429103
b1718e8d 400.000 Kč 29.12.2016 14:31:06.213822
bc0cf353 375.000 Kč 29.12.2016 14:29:34.894943
b1718e8d 370.000 Kč 29.12.2016 14:29:14.260167
bc0cf353 365.000 Kč 29.12.2016 14:26:20.414191
b1718e8d 360.000 Kč 29.12.2016 14:25:56.777781
bc0cf353 355.000 Kč 29.12.2016 14:25:42.372054
b1718e8d 350.000 Kč 29.12.2016 14:25:13.086786
bc0cf353 345.000 Kč 29.12.2016 14:13:25.960862
537ca93f 340.000 Kč 29.12.2016 14:01:02.381255

KrajJihočeský kraj
OkresPrachatice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 3735/13-103
Začátek dražby29.12.2016 14:00
Konec dražby29.12.2016 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání340.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)510.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5319432/0800
Variabilní symbol373513
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemková parcela - zastavěná plocha číslo parcelní 47/2 o výměře 86 m2 jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 159, dále pak venkovní úpravy (přípojka vody, kanalizace, elektro, oplocení, vrátka a zpevněná plocha), včetně pozemkové parcely - ostatní plochy číslo parcelní 1336/6 o celkové výměře 36 m2, bez trvalých porostů, situován jihovýchodně od centrální části obce Strunkovice nad Blanicí, v ulici Na Dražkách. Více viz znalecký posudek.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1. Allianz pojišťovna, a.s., IČO: 47115971 se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, právně zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10-Záběhlice. Přihlásila pohledávku ve výši jistiny 7 288,00 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 7 288,00 Kč od 2.9.2014 do zaplacení a náhradu soudního říízení ve výši 1 489,00 Kč na základě rozsudku Okresního soudu v Prachaticích č.j. 6C 127/2015-8 ze dne 15.6.2015 (PM ke dni 29.6.2015). Jedná se o pohledávku 3. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř.. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 10.11.2016, kdy byla přihláška pohledávky doručena soudnímu exekutorovi. 2. VZP ČR, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, se sídlem Sady 5. května 59, 306 30 Plzeň. Přihlásila pohledávku ve výši 7 179,00 Kč na základě výkazu nedoplatků č. 3741300492 ze dne 27.8.2013 (PM ke dni 30.9.2013). Jedná se o pohledávku 3. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 24.4.2016, kdy bylo doručeno zástavní exekutorské právo katastrálnímu úřadu. 3. OSSZ Prachatice, se sídlem Nádražní 1121, 383 11 Prachatice. Přihlásila pohledávku ve výši 53 910,00 Kč + 500,- Kč (exekuční náklady), na základě exekučního příkazu č.j. 43005/016024/14/220/Ka ze dne 23.9.2014, platebního výměru č. 102/2015 ze dne 21.5.2015, platebním výměrem č. 173/2016 ze dne 25.5.2016. Pohledávka ve výši 23 923,00 Kč je zajištěna zástavním právem č. 43005-220/8030/08.10.2015-00892/302/15/Ka-1 ze dne 8.10.2015. Pohledávka ve výši 30 687,00 Kč je zajištěna zástavním právem č. 43005-220/8030/10.08.2016-00669/323/16/Ka-1 ze dne 10.8.2016. Jedná se o pohledávku 5. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky ve výši 500,00 Kč je den 5.12.2016, kdy byla doručena přihláška pohledávky soudnímu exekutorovi. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky ve výši 23 223,00 Kč je den 8.10.2015, kdy bylo doručeno zástavní právo katastrálnímu úřadu. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky ve výši 30 687,00 Kč je den 10.8.2016, kdy bylo doručeno zástavní právo katastrálnímu úřadu. 4. VOZP ČR, Pobočka České Budějovice, se sídlem Česká 24, 370 04 České Budějovice. Přihlásila pohledávku v celkové výši 48 010,00 Kč na základě výkazu nedoplatků č. 1626000941/6410-1 ze dne 15.7.2016 (PM ke dni 19.7.2016). Jedná se o pohledávku 5. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 7.12.2016, kdy byla doručena přihláška pohledávky soudnímu exekutorovi.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Na Dražkách 159, Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice, kraj Jihočeský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace