Prodejní stánek České Kubice, Folmava

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 2685/08-61
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

e0af0d9c
40.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e0af0d9c 40.000 Kč 12.1.2017 13:02:44.269931

KrajPlzeňský kraj
OkresDomažlice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 2685/08-61
Začátek dražby12.01.2017 13:00
Konec dražby12.01.2017 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0755841369/0800
Variabilní symbol268508
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňovaná nemovitost, budova občanské vybavenosti (obchodní stánek) bez č.p. se všemi součástmi a příslušenstvím, je situována v intravilánu katastrálního území Horní Folmava, východně od přilehlé státní silnice směr Cham (Německo) - Domažlice, na pozemku jiného vlastníka - zastavěné ploše č. parcelní 117, nedaleko u jižně přilehlého hraničního přechodu Folmava. Zděný prodejní stánek je menší velikosti, se zastavěnou plochou 25 m2, jeho stáří je dle prohlášení vlastníka cca 10 let. Životní prostředí je v dané oblasti nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivého průmyslu, nemovitost se nachází na strategickém prodejním místě, přímo u frekventované mezinárodní státní silnice. S nemovitostí prodejního stánku jsou v současnosti dle zjištěných informací užívány v jednotném funkčním celku též venkovní úpravy (přípojka elektro, vody a kanalizace). Pozemek zastavěný a užívaný s budovou v jednotném funkčním celku je ve vlastnictví jiného vlastníka a není tudíž předmětem ocenění. Více viz znalecký posudek.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město se sídlem Radyňská 9, Plzeň, přihlásila pohledávku v celkové výši 7.800,00 Kč. Doloženo PÚNE č.j.106 EX 11982/09-54 ze dne 4.2.2011. V PM ke dni 9.3.2011. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 4.2.2011. Doplnění přihlášky droučeno dne 23.1.2015. 2) JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město se sídlem Radyňská 9, Plzeň, přihlásila pohledávku v celkové výši 7.800,00 Kč. Doloženo PÚNE č.j.106 EX 15791/10-20 ze dne 4.2.2011. V PM ke dni 9.3.2011. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 4.2.2011. Doplnění přihlášky droučeno dne 23.1.2015. 3) Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Templová 747, 110 00 Praha 1, práv. zast. JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem, se sídlem Riegrova 379/18, Olomouc, přihlásil pohledávku ve výši 12.930,00 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno 14.4.2011. Doplnění přihlášky droučeno dne 23.7.2014 a dále dne 14.11.2016. Pohledávka ve výši 1.514,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č. j. 139 EX 259/11-8 ze dne 22.2.2011. PM ke dni 23.3.2011. 4) JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město se sídlem Radyňská 9, Plzeň, přihlásila pohledávku v celkové výši 7.800,00 Kč. Doloženo PÚNE č.j.106 EX 15792/10-29 ze dne 30.8.2011. V PM ke dni 30.9.2011. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 30.8.2011. Doplnění přihlášky droučeno dne 23.1.2015. 5) JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město se sídlem Radyňská 9, Plzeň, přihlásila pohledávku v celkové výši 7.865,00 Kč. Doloženo PÚNE č.j.106 EX 22322/13-15 ze dne 12.12.2013. V PM ke dni 2.4.2014. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 17.12.2013. Doplnění přihlášky droučeno dne 23.1.2015. 6) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská 1326/62, Praha 4, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč. Doloženo EP č.j. 081 EX 8589/15-28. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 22.11.2016. (Není doloženo PÚNE). 7) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská 1326/62, Praha 4, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč. Doloženo EP č.j. 081 EX 18592/11-28. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 22.11.2016. (Není doloženo PÚNE). 8) Finanční úřad pro Plzeňský kraj, ÚP v Domažlicích se sídlem Msgre. B. Staška 265, Domažlice, přihlásil svoji pohledávku ve výši 1.750,00 Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 23.11.2016. 9) ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, právně zast. JUDr. Danielem Volopichem, advokátem, se sídlem Vlastina 23, 323 18 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 139.310,00 Kč se zákonným úrokem z prodlení vyčísleným ke dni dražby ve výši 173.397,00 Kč a dále z nákl. nalézacího řízení ve výši 41.058,00 Kč a dále nákl. věřitele v exek. řízení ve výši 23.502,00 Kč. Nepožádal o zaplacení z výtěžku prodeje předmětných nemovitostí, doručeno 5.12.2016. Pohledávka ve výši 139.310,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 120 EX 40192/11-39 ze dne 21.5.2014. V PM ke dni 23.5.2014. 10) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518, Regionální pobočka Plzeň, se sídlem Sady 5. května 59, Plzeň, přihlásila pohledávku v celkové výši 293.980,00 Kč. Doloženo vykonatelnými výkazy nedoplatků. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno 7.12.2016. Pohledávka ve výši 49.840,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č. j. 106 EX 11982/2009-51 ze dne 4.2.2011. 11) Český inkasní kapitál, a.s., IČO: 27646751 se sídlem Václavské nám. 808/66, Praha 1, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem Úslavská 33, Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 5.449,50 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno dne 12.12.2016. 12) JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3 se sídlem Seifertova 17, Praha 3, přihlašuje náklady exekuce na základě PÚNE č.j. 091 EX 7808/10-61 ze dne 14.11.2016 v celkové výši 7.865,00 Kč. V PM ke dni 30.11.2016. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno dne 28.12.2016. 13) Český inkasní kapitál, a.s., IČO: 27646751 se sídlem Václavské nám. 808/66, Praha 1, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem Úslavská 33, Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 15.977,46 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno dne 29.12.2016. Pohledávka ve výši 5.000,00 Kč je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 081 EX 18592/2011-28 ze dne 3.8.2012. PM ke dni 4.9.2012. 14) OSSZ Plzeň-město, se sídlem Americká 28-30, Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši 317.455,00 Kč na základě vykonatelných platebních výměrů. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 5.1.2017. Pohledávka ve výši 169.039,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č. j. 44006/220-9018-888/2012/630 ze dne 3.5.2012. Pohledávka ve výši 29.830,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č. j. 44006/220-9010-1217/2013/630 ze dne 15.7.2013. Pohledávka ve výši 65.431,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č. j. 44006/220-8010-366/2014/630 ze dne 28.3.2014. Pohledávka ve výši 54.235,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č. j. 44006/200-8030/05.02.2015—00435/2442-14/ŠM-15.2.2015. 15) Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617 se sídlem Letenská 121/8, Praha 1, právně zast. JUDr. Ing. Karlem Goláňem, Ph.D., advokátem se sídlem Letenská 121/8, Praha 1, přihlásil pohledávku v celkové výši 676.419,24 Kč. Požádal o zaplacení z výtěžku dražby, doručeno dne 10.1.2017. Pohledávka ve výši 171,444,45 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 091 EX 7808/2010-9 ze dne 3.11.2010. Právní moc ke dni 23.11.2010. 16) Mgr. Luboš Grossmann, nar. 19.2.1964, bytem Čechova 20, Plzeň, právně zast. Mgr. Václavou Burianovou, advokátkou, se sídlem Nerudova 5, Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši 46.690,00 Kč. Požádala o zaplacení z výtěžku prodeje předmětných nemovitostí, doručeno dne 10.1.2017. Pohledávka ve výši 37.738,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 106 EX 15792/10-24 ze dne 30.8.2011. V PM ke dni 20.9.2011. 17) Mgr. Luboš Grossmann, nar. 19.2.1964, bytem Čechova 20, Plzeň, právně zast. Mgr. Václavou Burianovou, advokátkou, se sídlem Nerudova 5, Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši 215.348,51 Kč. Požádala o zaplacení z výtěžku prodeje předmětných nemovitostí, doručeno dne 10.1.2017. Pohledávka ve výši 93.292,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 106 EX 15791/10-16 ze dne 4.2.2011.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Česká Kubice, okres Domažlice, kraj Plzeňský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace