Samostatně stojící RD, obec Staré Smrkovice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 23/2016 D
Nejnižší podání 180.720 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresJičín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby23/2016 D
Začátek dražby12.01.2017 11:00
Konec dražby12.01.2017 11:30

Dražebník

Dražební centrum s.r.o., Dražební centrum s.r.o.
Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Adéla Kolmanová
mobil: +420 775 537 503
info@drazebnicentrum.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 17:00
Úterý09:00 - 17:00
Středa09:00 - 17:00
Čtvrtek09:00 - 17:00
Pátek09:00 - 17:00

Nejnižší podání180.720 Kč
Cena předmětu dražby301.200 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205405001/0600
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol232016
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Označení a popis předmětu dražby: 1) • Parcela č. St. 40, o výměře 366 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří o Součástí je stavba: Staré Smrkovice, č.p. 48, bydlení • Parcela č. 116/1, o výměře 185 m², druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond vše nacházející se v katastrálním území Staré Smrkovice, obec Staré Smrkovice, zapsané na LV č. 498 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 2) ˗ spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK): • Parcela č. St. 40, o výměře 16 m² vše nacházející se v katastrálním území Staré Smrkovice, obec Staré Smrkovice, zapsané na LV č. 96 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. Nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 60 cm, kamenný základ. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je vápenná. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z dlažby a betonu bez povrchu. Kuchyň je s torzem linky a sporákem. WC je splachovací, koupelna s vanou. Vytápění je ústřední s kotlem na pevná paliva. Teplá voda je z boileru. Dispozičně jde o byt 2+1. Stav domu je zhoršený, je již delší dobu neužívaný. Stáří minimálně 80 roků. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizace do jímky. Je možnost napojení na plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby ve špatném stavu a porosty. Nemovitosti se nacházejí v povodňovém území 20-ti leté vody.

Termín prohlídky

05.01.2017 v 12:00 a 11.01.2017 v 12:00


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Staré Smrkovice 48, Staré Smrkovice, okres Jičín, kraj Královéhradecký

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace