Elektronická dražba 1/6 orné půdy v k.ú. Oleško u Zvole

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 2564/15-57
Nejnižší podání 7.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 2564/15-57
Začátek dražby12.01.2017 09:00
Konec dražby12.01.2017 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Bachová
telefon: +420 314 004 554,
tereza.bachova@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání7.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)11.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol999256415
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o pozemky: Orná půda, parc.č.202/29 Pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce v lokalitě Liščí doupě, s přístupem po nezpevněné komunikaci. Výše uvedená parcela je dle vyjádření zástupce Obecního úřadu p.Murly ze dne 02.05.2016 situována ve funkčních plochách zemědělská půda a není možno ji dle platného územního plánu zastavět. Pozemek je situován na okraji lesa. Orná půda, parc.č.202/31 Pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce v lokalitě Liščí doupě, s přístupem po nezpevněné komunikaci. Výše uvedená parcela je dle vyjádření zástupce Obecního úřadu p.Murly ze dne 02.05.2016 situována ve funkčních plochách zemědělská půda a není možno ji dle platného územního plánu zastavět. Pozemek je situován na okraji lesa.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Oleško, Březová-Oleško, okres Praha-západ, kraj Středočeský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace