Ideální podíl 1/2 - Pozemky v k. ú. Dlouhá Brtnice

Do začátku dražby zbývá: 1 den 7 hodin 27 minut 56 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 1040/15-52
Nejnižší podání 116.280 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

KrajVysočina
OkresJihlava
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 1040/15-52
Začátek dražby21.02.2017 12:30
Konec dražby21.02.2017 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Miloslava Rídlová
telefon: 910803225,
ridlova@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání116.280 Kč
Výsledná cena (odhadní)174.420 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0745032349/0800
Variabilní symbol104015
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: okdrazby@apalex.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - orná půda číslo parcelní 902 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, je situována západně od intravilánu obce Dlouhá Brtnice. Pozemkové parcely - orné půdy číslo parcelní 1360, 1478/1, 1612/39, 1612/40 a trvalé travní porosty číslo parcelní 1710/34 a 1742 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, jsou situovány severně od intravilánu obce, vyjma pozemku č.p. 1360 východně od poblíž přilehlé procházející státní silnice směr Dlouhá Brtnice - Stonařov. (viz znalecký posudek)

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny) užívání za účelem zřizování, provozu, údržby, úprav optické trasy a kácení a oklešťování dřevin zatěžující oceňovanou parcelu č. 1612/39, zřízené ve prospěch oprávněných pozemkových parcel p.č. 1071/21, p.č. 1071/22, p.č. 1071/23, p.č. 1071/24, p.č. 1071/25 a pč. 1071/26, na základě listiny Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 15.12.2003, právní účinky vkladu práva ke dni 7.1.2004, zapsané na listu vlastnictví č. 43, pro obec a katastrální území Dlouhá Brtnice, pod zn. V-370/2004-707.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.Adresa místa předmětu

Dlouhá Brtnice, okres Jihlava, kraj Vysočina

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace