Rodinný dům v obci Zaječí

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 5/2017
Nejnižší podání 1.040.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 5/2017
Začátek dražby03.05.2017 11:00
Konec dražby03.05.2017 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.040.000 Kč
Cena předmětu dražby2.050.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol52017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 336: Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Při ocenění je proto vycházeno pouze ze skutečností zjištěných venkovní prohlídkou rodinného domu a z informací a podkladů poskytnutých objednatelem znaleckého posudku. Při ocenění je uvažováno, že rodinný dům je ve standardním vybavení, se standardním příslušenstvím a jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a řádně prováděné údržbě. Rodinný dům je třípodlažní, který je levou polovinou dvojdomku, o 1 PP a 2: NP, dispozice 6+1+garáž, výměry: ZP 1.NP cca 105 m2, PP obytná 140 m2. Rodinný dům byl postaven roku 1976, v minulosti byl průběžně modernizován. Provedení a vybavení je standardní, údržba je prováděna průměrná. Inženýrské sítě všechny. Celková výměra pozemků ve funkčním celku je 563 m2. Mimo funkční celek se nachází pozemek parc. č. 172/3 o výměře 52 m2. Přístup a příjezd k nemovitosti je bezproblémový z veřejné komunikace. V okolí se nachází zástavba rodinných domů.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 20.4.2017 ve 13:00 hodin 2. termín dne 24.4.2017 v 16:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 336 (Dlážděná 336), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 726, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1327 (stavba) a č. 161 (pozemky a stavby bez čp/če), v katastrálním území a v obci Zaječí, Okres Břeclav.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

IT credit, s.r.o., IČ: 26444437, se sídlem Praha 8, Pernerova 502/50, PSČ 18600. ANO spořitelní družstvo, IČ: 26137755, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 18600 Praha 8.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dlážděná 336, Zaječí, okres Břeclav, kraj Jihomoravský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.