id. podíl o vel. 1/2 parcely č. 2034/78 v obci Holice - Elektronická dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 754/07-189
Nejnižší podání 65.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

9748ae7c
65.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9748ae7c 65.000 Kč 23.5.2017 11:25:59.938897

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 754/07-189
Začátek dražby23.05.2017 11:00
Konec dražby23.05.2017 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání65.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)130.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6108872/0800
Variabilní symbol75407
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Celkový popis nemovitosti Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitosti - pozemku p.č. 2034/78 - trvalý travní porost, v k.ú. Holice v Čechách, obec Holice, okres Pardubice, který je situován v severo-západní, okrajové, zastavěné části katastrálního území Holice v Čechách. Pozemek je situovaný v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2020/66 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Město Holice, Holubova 1, Holice, 534 01. Na pozemku je situována část asfaltové komunikace, část betonové plochy a dřevěná houpačka. Dále se na pozemku nachází porosty plevelného a náletového charakteru. Spoluvlastnice chce prodat i svůj podíl.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách zástavních věřitelů již bylo rozhodnuto v prvním kole dražebního jednání.


Věcná břemena

Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: nebyly zjištěny.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Holice

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace