Rodinný dům v obci Slavkov (u Uherského Brodu)

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 4/2017
Nejnižší podání 995.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 4/2017
Začátek dražby24.05.2017 11:00
Konec dražby24.05.2017 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání995.000 Kč
Cena předmětu dražby1.990.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol42017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 244: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly částečně změřeny a částečně odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný z cihel a tvárnic. Má sklonitou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je zateplená. Vnitřní vybavení předpokládám standardní, WC, koupelna, kuchyň. Vytápění předpokládám ústřední plynové. V domě je zřejmě byt dispozice 5+1 s garáží v suterénu. Stav domu je průměrný, údržba je dostatečná. Stáří domu odhaduji na cca 50 roků s rekonstrukcí před cca 15 lety. Dům je pravděpodobně napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby, venkovní bazén a porosty.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech: 1. termín dne 11.5.2017 v 10:00 hodin 2. termín dne 15.5.2017 v 16:00 hodin Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 244, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 319, jak jsou tyto nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 31, v katastrálním území Slavkov u Uherského Brodu, obec Slavkov, Okres Uherské Hradiště.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1. Private Capital Invest a.s., IČ: 24784877, se sídlem Praha - Nové Město, Štěpánská 539/9, PSČ 120 00. 2. Česká republika, vykonává: Finanční úřad pro Zlínský kraj, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 76186 Zlín.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Slavkov 244, Slavkov, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.