Play Station 4

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 24097/15-75
Nejnižší podání 1.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 37

Nejvyšší podání

30f0be63
3.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
30f0be63 3.600 Kč 15.8.2017 10:48:38.878697
274649af 3.500 Kč 15.8.2017 10:45:48.304822
30f0be63 3.450 Kč 15.8.2017 10:42:03.360997
274649af 3.400 Kč 15.8.2017 10:37:18.507324
30f0be63 3.350 Kč 15.8.2017 10:32:36.116397
274649af 3.300 Kč 15.8.2017 10:29:36.847963
b22ab17e 3.250 Kč 15.8.2017 10:25:28.660091
274649af 3.200 Kč 15.8.2017 10:24:34.344635
056d8fbd 3.050 Kč 15.8.2017 10:21:35.176529
30f0be63 3.000 Kč 15.8.2017 10:04:36.373133
a496d6ee 2.700 Kč 15.8.2017 10:03:23.968209
ccea5233 2.650 Kč 15.8.2017 10:02:55.323878
a496d6ee 2.600 Kč 15.8.2017 10:02:28.698063
ccea5233 2.550 Kč 15.8.2017 10:02:20.644310
a496d6ee 2.500 Kč 15.8.2017 10:02:13.668876
274649af 2.450 Kč 15.8.2017 10:01:54.569279
ccea5233 2.250 Kč 15.8.2017 10:01:40.403587
e58a67de 2.100 Kč 15.8.2017 10:01:33.342108
b136685d 2.050 Kč 15.8.2017 10:01:29.140808
274649af 2.000 Kč 15.8.2017 10:01:14.478284
e58a67de 1.800 Kč 15.8.2017 10:00:59.348519
fd651ff1 1.750 Kč 15.8.2017 10:00:47.639618
e58a67de 1.700 Kč 15.8.2017 10:00:41.998270
274649af 1.650 Kč 15.8.2017 10:00:29.934619
e58a67de 1.550 Kč 15.8.2017 10:00:23.471387
b136685d 1.500 Kč 15.8.2017 10:00:07.423838

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 24097/15-75
Začátek dražby15.08.2017 10:00
Konec dražby15.08.2017 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1524097075, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 10.8.2017 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání nepřihlásil svoji pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola povinného v insolvenčním rejstříku a evidenci úpadců, s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, 664 55 Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace