1/3 pozemku v obci Brantice, okres Bruntál

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4952/08-283
Nejnižší podání 100.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

c01df213
100.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c01df213 100.000 Kč 14.9.2017 13:26:21.074252

KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4952/08-283
Začátek dražby14.09.2017 13:00
Konec dražby14.09.2017 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání100.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)200.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0804952283
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek parc. č. 504/4 (orná půda) o výměře 18 619 m2 leží podél silnice I tř. Bruntál – Krnov cca 200 m od křížení směr Radim. V současné době se jedná o zemědělskou půdu v lánu. V jihozápadní části je pozemek omezen vzdušným vedením VN. Územním plánem obce Brantice jsou však pozemky určeny jako nezemědělské , jako nově vznikající průmyslová zóna. Jedná se tedy o pozemek stavební, nezasíťovaný. Pozemek je prakticky rovinatý kratší stranou orientovaný k silnici I. tř. Delší rozměr má pak orientaci západ- východ. Jedná se prakticky o rovinu.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Minská 3193/54, Brno přihlásil dne 12.2.2014 pohledávku ve výši 2.781,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov, Kounicova 14/71, Brno, přihlásil dne 20.2.2014 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 35.358,- Kč a pohledávku nezajištěnou zástavním právem ve výši 20.182,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Home Credit a.s., IČ: 26978636, Moravské náměstí 249/8, Brno, zast. JUDr. Vladimír Muzikář, advokát, Havlíčkova 13, Brno, přihlásila dne 27.2.2014 pohledávku ve výši 23.200,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Generali Pojišťovna, a.s., IČ: 61859869, Bělehradská 132, Praha, zast. JUDr. Roman Majer, advokát, Vyskočilova 1326/5, Praha, přihlásila dne 26.3.2014 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.590,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, Praha, zast. JUDr. Roman Majer, advokát, Úslavská 33, Plzeň, přihlásil dne 27.3.2014 pohledávky ve výši 1.097,11 Kč s příslušenstvím a ve výši 149.723,70 Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Francouzská 40, Brno, přihlásil dne 7.4.2014 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 65.923,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Praha, zast. Mgr. Jan Dajbych, advokát, Tychonova 3/44, Praha, přihlásil dne 7.4.2014 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 69.606,43 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, Praha, zast. JUDr. Roman Majer, advokát, Úslavská 33, Plzeň, přihlásil dne 8.4.2014 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 36.010,86 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha, přihlásil dne 9.4.2014 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 13.903,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Pohledávka oprávněného činí 28.479,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení prvního dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitostem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Brantice, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace