Rodinný dům v obci Zlín-Mladcová

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 57/2017
Nejnižší podání 1.890.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 1

Nejvyšší podání

f863d627
1.890.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f863d627 1.890.000 Kč 20.9.2017 13:30:11.215493

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 57/2017
Začátek dražby20.09.2017 13:30
Konec dražby20.09.2017 14:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.890.000 Kč
Cena předmětu dražby2.450.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol572017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 6197, součást pozemku parc. č. st. 276/1: Oceňovaný rodinný dům je řadový krajní (polovina dvojdomu), z cca 1/2 podsklepený, jednopodlažní, s půdním prostorem pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěné montované. Střecha je sedlová s krytinou plechovou. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení (chybí z cca ¼ dokončit). Vnitřní omítky chybí. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně a na WC. Okna jsou plastová, vnitřní dveře chybí. Podlahy v obytných místnostech jsou betonové a prkenné. V ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění domu chybí. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová (původní). Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdroj teplé vody chybí. Vybavení kuchyně chybí. Vybavení sanity tvoří sprchový kout, umyvadlo a WC. Dispoziční řešení: 1.PP – sklepní a skladové prostory 1.NP – vstupní veranda, kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC Půdní prostory Objekt je napojen na IS: voda, elektro, kanalizace a plyn. K datu místního šetření jsou sítě odpojeny. Zastavěná plocha objektu činí 76 m2. Obytná plocha domu činí cca 67 m2. Původní rodinný dům je v užívání cca od roku 1956. V roce 1991 byla provedena přístavba vstupní části. Od roku 2011 prochází dům rekonstrukcemi (nová okna, zateplení, rekonstrukce interiérů, apod.). Rodinný dům bude vyžadovat další investice na dokončení započatých rekonstrukcí (dokončení zateplení, rekonstrukce interiéru, venkovní úpravy, apod.). V rodinném domě nikdo nebydlí. Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří: Venkovní úpravy: - přípojky inženýrských sítí (voda, elektro, kanalizace a plyn – k datu místního šetření odpojeno), opěrné zídky, zpevněné plochy, oplocení (betonové sloupy na betonové podezdívce, bez výplně) Pozitiva oceňované nemovité věci: - rodinný dům je situován v klidné lokalitě, v řadové zástavbě, s dobrou dostupností centra města - možnost vybudování podkroví v půdních prostorech Negativa oceňované nemovité věci: - nutnost dalších investic na dokončení započatých rekonstrukcí interiérů a exteriéru (dokončení fasády, venkovních úprav, atd.) - malá výměra pozemků ve funkčním celku. Pozemky: Výčet pozemků: Parc. č. st. 276/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2 Parc. č. 590/136 zahrada o výměře 207 m2 Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 283 m2. Příslušenství nemovité věci je minimálního rozsahu.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 23.08.2017 v 17:00 hodin
2. termín dne 29.08.2017 v 10:00 hodin
3. termín dne 06.09.2017 v 13:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 6197 (ul. Mokrá IV č.p. 6197), stojícím na pozemku parc. č. St. 276/1, vše na listu vlastnictví č.2408, v katastrálním území Mladcová, v obci Zlín, Okres Zlín.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

• Věcné břemeno (podle listiny) právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek v rozsahu geometrického plánu č. 1181-3166/2008. Oprávnění pro GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem. Povinnost k pozemku parc. č. 590/136, v katastrálním území Mladcová, v obci Zlín, Okres Zlín. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 15.04.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.06.2009. Listina: Výpis z obchodního rejstříku prokazující přeměnu obchodní společnosti fúzí ze dne 17.12.2013 (dražbou nezanikne).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mokrá IV 6197, Mladcová, 760 01 Zlín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.