Rodinný dům v obci Ivančice

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 21/2017
Nejnižší podání 2.520.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 21/2017
Začátek dražby08.11.2017 11:30
Konec dražby08.11.2017 12:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání2.520.000 Kč
Cena předmětu dražby4.200.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota260.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol212017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 1106: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení a dle Odhadu č. 442/73/2017 Ing. Simony Pavlovské, který byl poskytnut vlastníkem. Oceňovaný rodinný dům je řadový krajní, podsklepený se dvěma nadzemními podlažími, přičemž 2.NP je obytným podkrovím. Objekt je určený k rodinnému bydlení, jsou zde dvě samostatné bytové jednotky, o velikosti 4+1 situovaná v 1.NP a o velikosti 4+kk situovaná v 2.NP s technickým zázemím a garáží situovanými v podzemním podlaží objektu. Zdivo je cihelné založené na základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti. Střecha je sedlová s vikýři směrem do ulice i do zahrady, krov dřevěný, střešní tašková nebo pochůzná vrstva terasy - keramická dlažba. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Schodiště do 1.NP je jednoramenné železobetonové s obkladem stupňů z teracové dlažby, schodiště do 2.NP a na galerii nad 2.NP (není ke dni ocenění dokončena) je jednoramenné ocelové konstrukce s dřevěnými nášlapy. Okna jsou v PP a 1.NP dřevěná zdvojená a v 2.NP plastová. Vnitřní dveře jsou plné i prosklené v ocelových zárubních v PP a 1.NP, v 2.NP jsou dveře plné i prosklené do obložkových zárubní, vstupní dveře jsou plastové prosklené. Garážová vrata jsou dvoukřídlová ocelová. V podzemním podlaží jsou betonové mazaniny. V koupelnách a na WC jsou keramické dlažby a stěny jsou obloženy keramickým obkladem do různých výšek. V ostatních obytných místnostech nadzemních podlaží jsou keramické dlažby, PVC, koberce nebo plovoucí laminátové podlahy. Vybavení je standardní: vany, umyvadla, umývátko a splachovací WC. Vytápění objektu je ústřední společné kotlem na tuhá paliva umístěným v PP a zároveň samostatné ústřední pro bytovou jednotku situovanou v 1.NP plynovým kotlem umístěným v PP a pro bytovou jednotku situovanou v 2.NP vlastním plynovým kombinovaným kotlem umístěným u vstupu před bytovou jednotkou. Radiátory jsou deskové, v koupelnách jsou žebříkové radiátory. Ohřev vody je zajišťován pro bytovou jednotku v 1.NP elektrickým zásobníkovým ohřívačem umístěným v koupelně s WC a pro bytovou jednotku v 2.NP vlastním plynovým kombinovaným kotlem. Jsou provedeny rozvody teplé i studené vody, plynu a elektroinstalace. Kanalizace je svedena od zařizovacích předmětů do veřejného řadu. Dispozice: podzemní podlaží: garáž s dílnou, tři sklepní místnosti. 1. první nadzemní podlaží: obytná vstupní hala se schodištěm, bytová jednotka 4+1: předsíň, kuchyně, komora, čtyři pokoje, dvě koupelny s WC. 2. nadzemní podlaží: bytová jednotka 4+kk: obytný prostor s kuchyňským a jídelním koutem a vstupem na terasu, tři pokoje, koupelna, WC, terasa. Původní rodinný dům byl dle dostupných informací postaven okolo roku 1932. V roce 2006 byla na základě Stavebního povolení ze dne 25.9.2006 provedena nadstavba objektu s bytovou jednotkou s dispozicí 4+kk a v bytové jednotce situované v 1.NP byly provedeny stavební úpravy zaměřené na zlepšení technického stavu a modernizaci objektu. Ke dni ocenění je nadstavba dokončena, nebyla realizována galerie nad 2.NP. Technický stav lze hodnotit jako dobrý, odpovídající stáří, provedeným stavebním úpravám a pravidelné údržbě. Objekt je napojen na kompletní infrastrukturu. Pozemek p.č.186/8 je zemědělským pozemkem u železniční trati, pozemek p.č.1025/20 je lesním pozemkem s trvalými porosty. Ostatní pozemky jsou ve funkčním celku s rodinným domem.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 25.10.2017 v 14:30 hodin
2. termín dne 26.10.2017 v 14:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 1106 (Kounická č. orientační 54), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 129, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1627, v katastrálním území Kounické Předměstí, v obci Ivančice, Okres Brno-venkov.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Business Money, a.s., IČ: 29158079, se sídlem Hybešova 167/18, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kounická 1106/54, 664 91 Ivančice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.