Rodinný dům v obci Ostrava - Heřmanice - opakovaná dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 36/2017
Nejnižší podání 1.790.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 33

Nejvyšší podání

87dccc19
1.950.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
87dccc19 1.950.000 Kč 27.9.2017 12:25:32.556459
4b345c19 1.945.000 Kč 27.9.2017 12:22:16.375659
87dccc19 1.940.000 Kč 27.9.2017 12:18:24.268144
4b345c19 1.935.000 Kč 27.9.2017 12:17:57.386234
87dccc19 1.930.000 Kč 27.9.2017 12:16:20.248025
4b345c19 1.925.000 Kč 27.9.2017 12:16:04.121695
87dccc19 1.920.000 Kč 27.9.2017 12:12:28.666981
4b345c19 1.915.000 Kč 27.9.2017 12:12:17.934802
87dccc19 1.910.000 Kč 27.9.2017 12:09:33.856948
4b345c19 1.905.000 Kč 27.9.2017 12:09:20.069600
87dccc19 1.900.000 Kč 27.9.2017 12:07:44.307368
4b345c19 1.895.000 Kč 27.9.2017 12:06:02.322170
87dccc19 1.890.000 Kč 27.9.2017 12:05:36.098448
4b345c19 1.885.000 Kč 27.9.2017 12:04:29.467468
87dccc19 1.880.000 Kč 27.9.2017 12:00:29.547476
4b345c19 1.875.000 Kč 27.9.2017 12:00:20.933636
87dccc19 1.870.000 Kč 27.9.2017 11:59:19.095342
4b345c19 1.865.000 Kč 27.9.2017 11:59:12.704419
87dccc19 1.860.000 Kč 27.9.2017 11:58:24.821965
4b345c19 1.855.000 Kč 27.9.2017 11:57:44.839425
87dccc19 1.850.000 Kč 27.9.2017 11:54:47.796178
4b345c19 1.845.000 Kč 27.9.2017 11:54:42.098820
87dccc19 1.840.000 Kč 27.9.2017 11:52:06.118269
4b345c19 1.835.000 Kč 27.9.2017 11:50:53.491356
86bd8be4 1.830.000 Kč 27.9.2017 11:48:56.143967
4b345c19 1.825.000 Kč 27.9.2017 11:43:56.284287
86bd8be4 1.820.000 Kč 27.9.2017 11:43:13.492936
4b345c19 1.815.000 Kč 27.9.2017 11:38:27.386446
86bd8be4 1.810.000 Kč 27.9.2017 11:38:12.758695
4b345c19 1.805.000 Kč 27.9.2017 11:33:18.396524
86bd8be4 1.800.000 Kč 27.9.2017 11:31:53.592467
4b345c19 1.795.000 Kč 27.9.2017 11:28:04.101562
b1b1b632 1.790.000 Kč 27.9.2017 11:26:05.153563

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 36/2017
Začátek dražby27.09.2017 11:00
Konec dražby27.09.2017 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.790.000 Kč
Cena předmětu dražby2.400.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol362017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 281: Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím (I. podkroví a II. podkroví), se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka 79 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí plynového kotle, který je situován v I. podzemním podlaží rodinného domu. V roce 2007 byla započata kompletní rekonstrukce rodinného domu, která k datu ocenění tohoto znaleckého posudku není dokončena. Při místním šetření bylo zjištěno, že vlivem kompletní rekonstrukce jsou místy staticky narušeny prvky dlouhodobých životností rodinného domu. V průběhu životnosti rodinný dům procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech mírně zanedbána. Oceňované nemovité věci se nacházejí v prvním stupni rizika povodní, čtvrtém stupni rizika kriminality a čtvrtém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace rodinného domu 1938. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění. Dispoziční řešení rodinného domu: I. podzemní podlaží - schodiště, chodba a sklepní místnost (4x) I. nadzemní podlaží - vstupní část, schodiště (2x), chodba, WC, ložnice, jídelna, kuchyně, koupelna a obývací pokoj I. podkroví - schodiště (2x), obytný prostor (kuchyně + obývací pokoj), ložnice, WC, koupelna a komora II. podkroví - schodiště, obytný pokoj a WC Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace před rodinným domem). Pozemky se nachází v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 477/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Rodinný dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, žumpu na vyvážení a plynové vedení. Při místním šetření bylo zjištěno, že pro potřeby užitkové vody je na pozemcích situována vlastní studna. Dle sdělení vlastníka a informací ČSÚ je ve městě Ostrava dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci. Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Na pozemku p.č. st. 329/2 - zastavěná plocha a nádvoří je situována přízemní, zděná stavba bez čp/če - garáže s plochou a sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Při místním šetření bylo zjištěno, že ve stavbě bez čp/če - garáže je možnost parkování jednoho osobního vozidla a z další části tato stavba slouží pro potřeby skladování a manipulace. Za rodinným domem, uprostřed (pohled z přístupové komunikace) je situován přízemní, dřevěný přístřešek se stanovou střechou krytou povlakovou krytinou. Za rodinným domem, při horní, pravé hranici pozemku p.č. 133/12 - zahrada (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní stavba zahradního domu ze smíšeného zdiva, s mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových a betonových sloupcích, oplocení - ocelové ve zděných sloupcích včetně zděné podezdívky, oplocení - dřevěné, ocelová vrata s výplní ocelového pletiva - dvoukřídlá, ocelová vrátka s výplní ocelového pletiva, venkovní schody betonové, udírna, venkovní bazén, dlážděný chodník, dlážděný okapový chodník, ocelový sušák na prádlo, dlážděné, betonové a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly při místním šetření zjištěny.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 5.9.2017 v 14:00 hodin
2. termín dne 13.9.2017 v 10:30 hodin
3. termín dne 14.9.2017 v 16:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 281 (Poštulkova č.p. 281), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 329/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 498, v katastrálním území Heřmanice, v obci Ostrava, Okres Ostrava-město.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Poštulkova 281/1, Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.