Dům s pozemky v obci Jablonec nad Nisou, k.ú. Kokonín

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 00569/11-096
Nejnižší podání 750.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 00569/11-096
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání750.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.125.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201100569
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je smíšené konstrukce (roubenka). Součástí nemovité věci jsou inženýrské sítě, zpevněné plochy a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Generali Pojišťovna a.s., IČO 61859869 se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, 120 00, práv. zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, 101 00, s pohledávkou ve výši 1 855,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 099 spisu. 2) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem, s pohledávkou ve výši 141 571,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 100 spisu. 3) GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, práv. zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Varenská Office Center, Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, s pohledávkou ve výši 214 011,61 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 101 a 102 spisu. 4) GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, práv. zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Varenská Office Center, Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, s pohledávkou ve výši 12 520,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 103 spisu. 5) JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Seifertova 17, 130 00 Praha 3, s pohledávkou ve výši 7 865,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 104 spisu. 6) Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, s pohledávkou ve výši 10 684,30 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 108 spisu.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Na Svahu 162, Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.