RD Luční 284/11 Hlučín

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 032EX211/15
Nejnižší podání 2.200.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby032EX211/15
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Opava, Aleš Chovanec, JUDr.
Veleslavínova 19, 746 01 Opava

Kontaktní osoba

Čestmír Holub
telefon: +420 553 613 305,
podatelna@exekutoropava.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0000:00 - 00:00
Úterý00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Středa00:00 - 00:0014:00 - 16:00
Čtvrtek00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Pátek00:00 - 00:00

Nejnižší podání2.200.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.300.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5015018820/5500
Variabilní symbol21115
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Je užívaný od roku 1969, jako podsklepený, o 2.NP, je součásti pozemku parc. čís. 1082/2. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce domu do současné podoby. Dispozičně obsahuje v PP chodbu se schodištěm, garáž, kotelnu, prádelnu a 2x sklad, v 1.NP je chodba se schodištěm, 3x pokoj, kuchyně (plynový sporák, dřez v lince), spíž, koupelna (vana, umývadlo), WC a balkón, ve 2.NP je výstupní chodba, chodba bytu, 3x pokoj, kuchyně (plynový sporák, dřez v lince), spíž, koupelna (vana, umývadlo), WC a balkón. Stavebně je zdivo o tl. 45 cm, stropy hudrisové, střecha plochá, krytina živičná, klempířské prvky úplné z pozinkovaných plechů, fasáda zateplená s drhanou omítkou, sokl z keramických obkladů a z marmolitu, okna plastová, dveře plné a prosklené do kovových zárubní, podlahy s dlažbou, parketami a plovoucí, vnitřní omítky vápenné, schody betonové s PVC, el. instalace světelná i motorová, vytápění ústřední plynovým kotlem a kotlem na tuhá paliva. Stavební a technický stav domu je dobrý. Příslušenství rodinného domu tvoří přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka elektro, přípojka plynu, HUP, zpevněné plochy, oplocení, plotová vrátka a vrata, pergola a venkovní bazén.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Luční 284/11, Hlučín, okres Opava, kraj Moravskoslezský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.