Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na rodinném domu v Jablonci nad Nisou

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 088EX 987/15-49
Nejnižší podání 577.734 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby088EX 987/15-49
Začátek dražby16.01.2018 10:30
Konec dražby16.01.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Jana Škofová, JUDr.
Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Zíma
telefon: 312664522, 312664523, mobil: 733760529
sekretariat@exekutorkladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 15:30
Středa09:00 - 12:0013:00 - 15:30

Nejnižší podání577.734 Kč
Výsledná cena (odhadní)866.600 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka115-618490267/0100
Variabilní symbol201500987
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o zděný objekt, který je částečně podsklepený, má 1 nadzemní podlaží a obyvatelné podkroví. Dům má 4 samostatné bytové jednotky. Součástí je pozemek na kterém se nachází vedlejší stavba a souží jako sklady pro uživatele bytů.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Podhorská 944/91, Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace