Byt (id spol. podíl 1520/10000) v Karlových Varech

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 04788/08-141
Nejnižší podání 573.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 04788/08-141
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání573.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)860.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200804788
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Součástí a příslušenstvím věcí nemovitých je sklepní kóje a uzamykatelný prostor bývalého WC na mezipodestě. Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1520/10000 na bytovém domě, představující byt, který se nachází ve 2. nadzemním podlaží. Dům je zděný a plně podsklepený.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

S věcmi nemovitými jsou spojeny práva a závady: 􀀭 věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu dle listiny a geometrického plánu č. 2076-47/2013 ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. St. 272/2 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatné, ze dne 15.07.2014 s právními účinky zápisu ke dni 17.07.2014, přičemž zápis byl proveden dne 28.08.2014, zapsané na listu vlastnictví č. 2108, pro katastrální území Stará Role, obec Karlovy Vary a okres Karlovy Vary, sp. zn. V-6301/2014-403, když povinnost vyplývající z tohoto věcného břemene vyplývá pro vlastníka pozemku parc.č. 2757, katastrální území Stará Role.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Závodu míru 275/42, Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.