1/2 pozemku v obci Býšť, k.ú. Bělečko, okres Pardubice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4449/04-212
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

eae0f484
200.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
eae0f484 200.000 Kč 25.1.2018 13:44:11.875809
7da1b093 190.000 Kč 25.1.2018 13:43:56.954499
eae0f484 189.000 Kč 25.1.2018 13:43:47.090762
7da1b093 184.000 Kč 25.1.2018 13:43:33.830793
eae0f484 183.000 Kč 25.1.2018 13:43:19.507114
7da1b093 178.000 Kč 25.1.2018 13:43:07.473408
eae0f484 177.000 Kč 25.1.2018 13:42:56.068060
7da1b093 172.000 Kč 25.1.2018 13:42:44.921146
eae0f484 171.000 Kč 25.1.2018 13:42:32.632618
7da1b093 166.000 Kč 25.1.2018 13:42:19.392868
eae0f484 165.000 Kč 25.1.2018 13:42:09.887910
7da1b093 161.000 Kč 25.1.2018 13:41:49.189993
eae0f484 160.000 Kč 25.1.2018 13:41:35.390978
7da1b093 156.000 Kč 25.1.2018 13:40:44.735415
a868fdc1 155.000 Kč 25.1.2018 13:40:19.903998
7da1b093 154.000 Kč 25.1.2018 13:36:47.446066
eae0f484 153.000 Kč 25.1.2018 13:36:31.440400
7da1b093 152.000 Kč 25.1.2018 13:36:25.888306
eae0f484 151.000 Kč 25.1.2018 13:36:19.372543
7da1b093 150.000 Kč 25.1.2018 13:35:50.065005
eae0f484 149.000 Kč 25.1.2018 13:35:46.091609
7da1b093 148.000 Kč 25.1.2018 13:35:35.844058
eae0f484 147.000 Kč 25.1.2018 13:35:29.595267
7da1b093 146.000 Kč 25.1.2018 13:35:24.324197
eae0f484 145.000 Kč 25.1.2018 13:35:14.390715
7da1b093 144.000 Kč 25.1.2018 13:35:05.783695
eae0f484 143.000 Kč 25.1.2018 13:35:01.375922
7da1b093 142.000 Kč 25.1.2018 13:34:55.726815
eae0f484 141.000 Kč 25.1.2018 13:34:52.029418
7da1b093 140.000 Kč 25.1.2018 13:34:48.143855
eae0f484 139.000 Kč 25.1.2018 13:34:43.347963
7da1b093 138.000 Kč 25.1.2018 13:34:39.222674
eae0f484 137.000 Kč 25.1.2018 13:34:33.957547
7da1b093 136.000 Kč 25.1.2018 13:34:27.850871
eae0f484 135.000 Kč 25.1.2018 13:34:19.796850
7da1b093 134.000 Kč 25.1.2018 13:34:07.616039
eae0f484 124.000 Kč 25.1.2018 13:33:45.942358
7da1b093 123.000 Kč 25.1.2018 13:33:40.208736
eae0f484 122.000 Kč 25.1.2018 13:33:34.982531
7da1b093 121.000 Kč 25.1.2018 13:33:27.681623
eae0f484 120.000 Kč 25.1.2018 13:33:23.662158
7da1b093 119.000 Kč 25.1.2018 13:33:18.408854
eae0f484 118.000 Kč 25.1.2018 13:33:14.232208
7da1b093 117.000 Kč 25.1.2018 13:33:08.880916
eae0f484 116.000 Kč 25.1.2018 13:33:04.207245
7da1b093 115.000 Kč 25.1.2018 13:32:59.320320
eae0f484 114.000 Kč 25.1.2018 13:32:54.181750
7da1b093 113.000 Kč 25.1.2018 13:32:48.032606
eae0f484 112.000 Kč 25.1.2018 13:32:42.992453
7da1b093 111.000 Kč 25.1.2018 13:32:36.220746
eae0f484 110.000 Kč 25.1.2018 13:32:28.674306
7da1b093 109.000 Kč 25.1.2018 13:32:18.400724
a868fdc1 108.000 Kč 25.1.2018 13:32:15.323944
eae0f484 107.000 Kč 25.1.2018 13:31:58.124663
7da1b093 106.000 Kč 25.1.2018 13:31:50.439412
a868fdc1 105.000 Kč 25.1.2018 13:31:43.782982
7da1b093 104.000 Kč 25.1.2018 13:31:28.918988
eae0f484 103.000 Kč 25.1.2018 13:31:05.238958
a868fdc1 102.000 Kč 25.1.2018 13:30:44.573054
eae0f484 101.000 Kč 25.1.2018 13:29:40.501624
7da1b093 100.000 Kč 25.1.2018 13:29:32.667419
eae0f484 86.000 Kč 25.1.2018 13:27:07.069466
3aa34b19 85.000 Kč 25.1.2018 13:26:48.698563
eae0f484 81.000 Kč 25.1.2018 13:25:23.716697
3aa34b19 80.000 Kč 25.1.2018 13:25:09.937776
eae0f484 76.000 Kč 25.1.2018 13:24:37.253640
3aa34b19 75.000 Kč 25.1.2018 13:22:58.802866
eae0f484 71.000 Kč 25.1.2018 13:15:14.213726
3aa34b19 70.000 Kč 25.1.2018 13:15:00.126271
eae0f484 66.000 Kč 25.1.2018 13:14:11.525298
3aa34b19 65.000 Kč 25.1.2018 13:07:34.046350
eae0f484 62.000 Kč 25.1.2018 13:06:00.421411
a868fdc1 61.000 Kč 25.1.2018 13:01:24.421870
7da1b093 60.000 Kč 25.1.2018 13:00:13.820254

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4449/04-212
Začátek dražby25.01.2018 13:00
Konec dražby25.01.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0404449212
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Oceňovaný pozemek se nachází cca 200 m severně od okraje zastavěné části obce Bělečko. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 9 098 m2. Pozemek je na jižní straně částečně ohraničený lesním porostem a nachází se v lánu. Na severozápadním okraji pozemku se nacházejí mladé listnaté porosty. Pozemek je svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé: Aleš Bayer, JUDr., Malá Štěpánská 3, 12000, Praha 2, IČ: 66217211 přihlásil dne 3.12.2009 pohledávku v celkové výši 7.735,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a IČ: 256 72 720 právně zastoupený JUDr. Marie Cilínková, advokátka, ev.č. 81, Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 66198500, přihlásil dne 7.12.2017 pohledávky v celkové výši 36.871,37 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Český inkasní kapitál a.s., se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha právně zastoupený JUDr. Roman Majer, advokát, ev.č. 3051, Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha – Michle, IČ: 45417491přihlásil dne 12.1.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 12.442,78 Kč a a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. AUTO PS.HK. s.r.o., se sídlem Hradec Králové, 500 02, Vančurovo nám. 309 právně zastoupený Mgr. MICHAL KÁDA, advokát, Eliščino nábřeží 304/17, 500 03 Hradec Králové, IČ: 02732009 přihlásila dne 19.1.2018 pohledávky v celkové výši 27.568,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor – Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, IČ: 611 87 836, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí přihlásil dne 23.1.2018 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Pohledávka oprávněného činí 39.996,77 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.)


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Býšť, okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace