Ideální spoluvl. podíl 1/2 bytového domu v obci Vimperk

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 08118/07-126
Nejnižší podání 340.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajJihočeský kraj
OkresPrachatice
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 08118/07-126
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Mgr. David Koncz
telefon: 544 369 533,
david.koncz@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání340.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)510.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200708118
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na řadovém, krajním, patrovém bytovém domě se třemi nadzemními podlažími, kde se nachází 2 bytové jednotky a garáž. Budova je smíšené konstrukce. K domu nepatří pozemek. Příslušenství věci nemovité nebylo zjištěno. Součástí věci nemovité jsou inženýrské sítě.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Bořanovice 32, Vimperk, okres Prachatice, kraj Jihočeský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.