Rodinný dům v obci Veselíčko

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 78/2017
Nejnižší podání 525.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

54add113
700.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
54add113 700.000 Kč 24.1.2018 12:00:51.431760
45848cfd 680.000 Kč 24.1.2018 11:58:35.076434
54add113 675.000 Kč 24.1.2018 11:58:15.190239
45848cfd 655.000 Kč 24.1.2018 11:56:36.416597
54add113 650.000 Kč 24.1.2018 11:51:55.741341
45848cfd 630.000 Kč 24.1.2018 11:51:25.042924
54add113 625.000 Kč 24.1.2018 11:46:26.058582
7c37e407 605.000 Kč 24.1.2018 11:44:47.215785
54add113 600.000 Kč 24.1.2018 11:40:17.268871
7c37e407 585.000 Kč 24.1.2018 11:39:45.052529
54add113 580.000 Kč 24.1.2018 11:37:26.257103
7c37e407 555.000 Kč 24.1.2018 11:34:36.772351
54add113 550.000 Kč 24.1.2018 11:31:06.893375
7c37e407 545.000 Kč 24.1.2018 11:30:58.173592
54add113 540.000 Kč 24.1.2018 11:26:11.751491
45848cfd 535.000 Kč 24.1.2018 11:14:19.826463
54add113 530.000 Kč 24.1.2018 11:05:11.673281
45848cfd 525.000 Kč 24.1.2018 11:00:08.391322

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 78/2017
Začátek dražby24.01.2018 11:00
Konec dražby24.01.2018 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání525.000 Kč
Cena předmětu dražby700.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol782017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Objekt č.p. 185 - bydlení a objekt č.p. 184 - rod. dům jsou ke dni ocenění stavebně, technicky a provozně propojeny a užívány jako jeden funkční celek a z části je situován i na pozemku p.č. St. 10/3 - zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek p.č. St. 10/5 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemky pod částí objektu bez čp/če - jiná st., p.č. St. 10/6 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. St. 10/9 - zastavěná plocha a nádvoří, jsou ve vlastnictví jiných subjektů, proto nejsou předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, převážně zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou pozinkovanou krytinou a pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Veselíčko, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Veselíčko 184, 751 25 Veselíčko. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1676 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Veselíčko, č. p. 68, 75125 Veselíčko. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Veselíčko je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1965 byla provedena přístavba k rodinnému domu. V roce 2001 nové rozvody vody a elektro a v roce 2008 byl instalován kotel na tuhá paliva. V roce 2011 proběhla modernizace kuchyně. V roce 2014 byla provedena modernizace vnitřního vybavení a provozní propojení objektů č.p. 185 a č.p. 184. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemcích p.č. St. 10/6 (LV č. 702), p.č. St. 10/7, p.č. St. 10/8 a p.č. St. 10/9 (LV č. 717), je situován objekt bez čp/če - jiná st. Jedná se o přízemní, zděnou hospodářský objekt se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem, b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích - oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích - vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí 3x - zpevněné plochy (betonové) - zpevněné plochy (dlážděné) - přípojky IS

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 9.1.2018 v 10:00 hodin
2. termín dne 15.1.2018 v 15:30 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 184, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 10/5 – list vlastnictví č. 702 (pozemek jiného vlastníka), vše zapsané na listu vlastnictví č. 1020, v katastrálním území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, v obci Veselíčko, Okres Přerov.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Veselíčko 184, Veselíčko, okres Přerov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace