Rekreační chata v obci Ivančice, okr. Brno-venkov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX26256/10-119
Nejnižší podání 375.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX26256/10-119
Začátek dražby14.02.2018 13:00
Konec dražby14.02.2018 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání375.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)750.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota110.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102625610
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) objekt rodinné rekreace pod plochou střechou krytou plechovou krytinou a z části standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Ivančice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Ivančice ev.č. 145, 664 91 Ivančice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1714/4 - ostatní plocha a p.č. 1714/10 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu a dále přes pozemek p.č. 2789/6 - vodní plocha, který je ve vlastnictví: Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice. (přístup právně nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 800m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Ivančice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 26256/10, www.eujicha.cz

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ivančice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace