Podíl na rodinném domě v obci Vlčnov, okr. Uherské Hradiště

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX13963/09-149
Nejnižší podání 190.000 Kč
Minimální příhoz 9.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

96721f66
361.000 Kč

Podání námitek

Každý z účastníků dražby a povinný má právo ve stanoveném čase podat k dražbě námitky proti udělení příklepu.

Uživatel Námitka / Reakce dražebníka
96721f66

14.2.2018 14:33:38: Dobrý den, vyhrála jsem dražbu. Jsem spoluvlastník nemovitosti a nezdá se mi reálné, aby třetí osoby přihazovaly do takové výše. Budu moci do dražby nahlédnout?

14.2.2018 14:45:00: Námitce se nevyhovuje.


Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
96721f66 361.000 Kč 14.2.2018 14:24:46.697831
e735ee8a 352.000 Kč 14.2.2018 14:22:22.159127
96721f66 343.000 Kč 14.2.2018 14:18:24.891000
e735ee8a 334.000 Kč 14.2.2018 14:18:15.777468
96721f66 325.000 Kč 14.2.2018 14:14:31.322501
e735ee8a 316.000 Kč 14.2.2018 14:14:14.700041
96721f66 307.000 Kč 14.2.2018 14:11:50.755808
e735ee8a 298.000 Kč 14.2.2018 14:11:32.264131
96721f66 289.000 Kč 14.2.2018 14:07:26.771105
ffc326cc 280.000 Kč 14.2.2018 14:07:12.016223
96721f66 271.000 Kč 14.2.2018 14:03:31.186647
ffc326cc 262.000 Kč 14.2.2018 14:02:54.436092
96721f66 253.000 Kč 14.2.2018 13:59:46.283323
ffc326cc 244.000 Kč 14.2.2018 13:57:13.408508
e735ee8a 235.000 Kč 14.2.2018 13:56:55.143355
ffc326cc 226.000 Kč 14.2.2018 13:52:31.637641
dc9c72d1 217.000 Kč 14.2.2018 13:35:55.562989
ffc326cc 208.000 Kč 14.2.2018 13:04:55.992213
dc9c72d1 199.000 Kč 14.2.2018 13:04:21.109572
96721f66 190.000 Kč 14.2.2018 13:00:11.812608

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX13963/09-149
Začátek dražby14.02.2018 13:00
Konec dražby14.02.2018 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání190.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)380.000 Kč
Minimální výše příhozu9.000 Kč
Dražební jistota90.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101396309
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 na přízemním, nepodsklepeném rodinném domě bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Vlčnov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Vlčnov 606, 687 61 Vlčnov. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemek leží v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4560 - ostatní plocha, p.č. 4561 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 3245/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Vlčnov, č. p. 124, 68761 Vlčnov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu (užitková). Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1967 byla provedena přístavba k rodinnému domu, okna vyměněna za nová, položeny nové podlahové krytiny. V roce 2013 byla provedena modernizace sociálního zázemí a instalován zdroj teplé vody (plynový ohřívač se zásobníkem). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 13963/09, www.eujicha.cz

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vlčnov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace