Komerční objekt č.p. 6154 v obci Ostrava - Poruba

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 72/2017
Nejnižší podání 9.400.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 72/2017
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Jakub Sypták
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00

Nejnižší podání9.400.000 Kč
Cena předmětu dražby9.400.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota350.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol722017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Objekt č.p. 6154: Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený objekt se dvěmi nadzemními podlažími. Objekt je nepravidelného půdorysu, nestandardních atypických tvarů, v půdoryse i střešních rovinách zčásti zaoblených rohů. 2.NP je ustupující, s terasami, střecha plochá, místy přecházející do svislé roviny oblouky. Obvodová konstrukce objektu je z betonových tepelně izolačních bloků, vnitřní konstrukce- stěny, sloupy, schodiště- jsou betonové monolitické vyztužené, střecha z ocelových nosníků. Okna a vnější dveře plastové, vrata do garáže plastová, zevnitř zateplená, střecha bitumenová, na obloukových střešních plochách bitumenový šindel. Objekt pochází z roku 1995, v roce 2002 změnil vlastníka a následně prošel rozsáhlou rekonstrukcí interiéru i exteriéru. V roce 2002 byla v 1.NP zřízena ordinace lékaře s přidruženými prostorami. V roce 2003 proběhla rekonstrukce 2.NP, kde byl prostor upraven na byt a dva kancelářské prostory se zázemím, a také proběhla oprava terasy k bytu. Lékárna v 1.NP je původní. V roce 2004 byla provedena revitalizace fasády včetně částečného zateplení EPS -boční stěny. V roce 2011 byla provedena nová střecha včetně zateplení a klempířských prací, a také opravy zbývajících teras. V roce 2012 byla provedena sanace zemní vlhkosti suterénu, a to odkopem kolem objektu, provedením nové hydroizolace. Současně proběhla výměna potrubí přípojky kanalizace včetně zpětné klapy, a to z důvodu zamezení vracení se splaškových vod do objektu. Byly také provedeny nové omítky a podlahy v suterénu. K datu podpisu dodatku k dražební vyhlášce je předmět dražby objekt č.p. 6154 následovně pronajat a užíván: 1.NP - prostory ordinace s příslušenstvím, jsou pronajaty. 1.NP - prostory lékárny s příslušenstvím, jsou pronajaty. 2.NP - dvě kancelářské, nejsou pronajaty. Byt dispozice 4+1 je užíván dlužníkem.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 30.10.2017 v 14:00 hodin
2. termín dne 7.11.2017 v 16:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před objektem č.p. 6154, stavba stojí na pozemku parc. č. 896/3, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1583, v katastrálním území Poruba, v obci Ostrava, Okres Ostrava-město.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bulharská 6154/30, Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.