Vozík Agados Handy 7 - techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1821/07-254
Nejnižší podání 4.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 106

Nejvyšší podání

f3c63b92
9.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f3c63b92 9.600 Kč 22.3.2018 10:40:24.862837
65ee2808 9.550 Kč 22.3.2018 10:39:29.512287
f3c63b92 9.500 Kč 22.3.2018 10:35:00.597119
4c46892e 9.450 Kč 22.3.2018 10:33:41.354735
f3c63b92 9.250 Kč 22.3.2018 10:31:45.057173
65ee2808 9.200 Kč 22.3.2018 10:29:55.718559
929768ed 9.150 Kč 22.3.2018 10:29:18.406631
f3c63b92 9.100 Kč 22.3.2018 10:21:27.806693
76b5bae8 9.050 Kč 22.3.2018 10:13:53.659223
f3c63b92 9.000 Kč 22.3.2018 10:10:16.302877
747bf40d 8.650 Kč 22.3.2018 10:08:58.527618
63f32fa2 8.600 Kč 22.3.2018 10:08:44.826651
747bf40d 8.550 Kč 22.3.2018 10:08:13.582420
f3c63b92 8.500 Kč 22.3.2018 10:04:15.810611
2df1efa7 8.100 Kč 22.3.2018 10:03:42.621890
76b5bae8 8.050 Kč 22.3.2018 10:03:22.958098
f3c63b92 8.000 Kč 22.3.2018 10:02:24.514724
76b5bae8 7.500 Kč 22.3.2018 10:01:56.036389
f2114222 7.450 Kč 22.3.2018 10:01:43.376627
2df1efa7 7.400 Kč 22.3.2018 10:01:20.499153
6c973021 7.350 Kč 22.3.2018 10:01:07.875044
ed967993 7.300 Kč 22.3.2018 10:00:56.650364
be1094fd 7.250 Kč 22.3.2018 10:00:44.296289
9a2315f3 4.250 Kč 22.3.2018 10:00:35.185769
6c973021 4.200 Kč 22.3.2018 10:00:29.302629
76b5bae8 4.100 Kč 22.3.2018 10:00:22.962394
be1094fd 4.050 Kč 22.3.2018 10:00:10.304021
6c973021 4.000 Kč 22.3.2018 10:00:04.590771

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1821/07-254
Začátek dražby22.03.2018 10:00
Konec dražby22.03.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání4.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0701821254, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.3.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinné, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace