Rodinný dům v obci Týn nad Bečvou a pozemky v obci Lipník nad Bečvou, okres Přerov

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 27742/15-151
Nejnižší podání 821.200 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 27742/15-151
Začátek dražby22.03.2018 13:00
Konec dražby22.03.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání821.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.231.800 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1527742151
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Stavba č.pop. 59 na pozemku parc.č.St. 98/2 je v západní dvoupodlažní části k datu ocenění užívána pro rodinné bydlení s tím, že přízemní část v části sloužila k datu ocenění jako kancelářské zázemí pro podnikatelskou činnost – správa lesů; stavba č.pop. 59 svým stavebně-technickým uspořádáním odpovídá stavbě pro rodinné bydlení, tj. rodinný dům. Dům je samostatně stojící, má obdélníkovou zastavěnou plochu, je přízemní bez podsklepení se sedlovou střechou s valbami, s dřevěným nezatepleným krovem s betonovou taškovou krytinou. Nosná konstrukce je zděná v tl. 450 mm, stropní kce je dřevěná s rovnými podhledy, fasádní omítky jsou dvouvrstvé vápenné částečně opadané, vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné, schody dřevěné, okna v 1.NP dřevěná dvojitá, ve 2.NP plastová s izolačním zasklením, dveře hladké plné a prosklené, vnitřní obklady – keramické v koupelně, kolem kuch. linky, podlahy v obytných místnostech PVC a plovoucí, ostatní ker. dlažba. Vytápění – ústřední s kotlem na tuhá paliva, ohřev TUV – el. bojler, rozvod elektro – světelný i motorový, rozvod vody v plastu, rozvod kanalizace v plastu, rozvod zemního plynu. Vybavení kuchyně – zánovní kuch. linka, plynový sporák, koupelna: vana, umyvadlo, odd. WC. Stavba rodinného domu je napojena na přípojky elektro, vody, zemního plynu, splaškové kanalizace do jímky na pozemku parc.č.St. 98/2.

Pozemek parc.č. 322/2 – zahrada o výměře 167 m2 je lichoběžníkového tvaru, rovinný a navazuje východně na stavbu stodoly na východní části pozemku parc.č.St. 98/2. Pozemek parc.č. 324 – zahrada o výměře 404 m2 je obdélníkového tvaru, rovinný a navazuje západně na stavbu rodinného domu na západní části pozemku parc.č.St. 98/2. Pozemek parc.č. 1076/6 – zahrada o výměře 1.003 m2 je obdélníkového protáhlého tvaru, rovinný a navazuje jihovýchodně na stavbu stodoly na východní části pozemku parc.č.St. 98/2.

Předmětem ocenění jsou pozemky parc.č. 2411/3 – orná půda o výměře 8.738 m2 a parc.č. 3399 – zahrada o výměře 350 m2, vše včetně součástí a příslušenství, v kat. úz. a obci Lipník nad Bečvou, okres Přerov, k datu 5.6.2017. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1482 v k.ú. Lipník nad Bečvou u KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov. Pozemky na sebe navazují a k datu ocenění jsou užívány společně s pozemky parc.č.St. 98/2, součástí je stavba č.pop. 59 užívaná jako rodinný dům s hospodářskými stavbami – stodolou, chlévy a s pozemky zahrad parc.č. 322/2, 324, 1076/6 vše v k.ú. Tým nad Bečvou; oceňované pozemky navazují východním směrem a jsou užívané rovněž jako pastvina, nejsou oploceny. Pozemky jsou rovinné, nepravidelného tvaru. Na pozemcích nejsou žádné stavby a trvalé porosty. Celková plocha pozemků činí 9.088 m2.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Prostřední mlýn 59, Týn nad Bečvou, okres Přerov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace