1/3 pozemků v obci Nová Ves nad Popelkou, okres Semily

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 30701/13-100
Nejnižší podání 132.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

ca20db81
198.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ca20db81 198.000 Kč 22.3.2018 14:22:48.609409
b8d7fe8b 197.000 Kč 22.3.2018 14:19:28.597182
ca20db81 196.000 Kč 22.3.2018 14:15:31.421035
b8d7fe8b 195.000 Kč 22.3.2018 14:11:57.289620
ca20db81 194.000 Kč 22.3.2018 14:11:46.898934
b8d7fe8b 193.000 Kč 22.3.2018 14:07:06.555146
ca20db81 192.000 Kč 22.3.2018 14:06:49.132219
b8d7fe8b 191.000 Kč 22.3.2018 14:03:31.131248
ca20db81 190.000 Kč 22.3.2018 14:03:08.472408
b8d7fe8b 189.000 Kč 22.3.2018 14:00:03.122419
ca20db81 188.000 Kč 22.3.2018 13:59:57.778282
b8d7fe8b 187.000 Kč 22.3.2018 13:56:20.196640
ca20db81 186.000 Kč 22.3.2018 13:56:10.372083
b8d7fe8b 185.000 Kč 22.3.2018 13:52:54.871113
ca20db81 184.000 Kč 22.3.2018 13:52:46.099876
b8d7fe8b 183.000 Kč 22.3.2018 13:49:23.224370
ca20db81 182.000 Kč 22.3.2018 13:49:17.806027
b8d7fe8b 181.000 Kč 22.3.2018 13:45:40.884127
ca20db81 180.000 Kč 22.3.2018 13:45:34.536529
b8d7fe8b 179.000 Kč 22.3.2018 13:41:53.935106
ca20db81 178.000 Kč 22.3.2018 13:41:48.711392
b8d7fe8b 177.000 Kč 22.3.2018 13:38:44.009840
ca20db81 176.000 Kč 22.3.2018 13:38:39.381798
b8d7fe8b 175.000 Kč 22.3.2018 13:34:06.818239
ca20db81 174.000 Kč 22.3.2018 13:34:02.928405
b8d7fe8b 173.000 Kč 22.3.2018 13:30:32.891632
ca20db81 172.000 Kč 22.3.2018 13:30:21.801511
b8d7fe8b 171.000 Kč 22.3.2018 13:30:13.139423
3270b578 170.000 Kč 22.3.2018 13:30:08.402764
1624b3b3 161.000 Kč 22.3.2018 13:30:04.605893
b8d7fe8b 161.000 Kč 22.3.2018 13:29:38.314671
3270b578 160.000 Kč 22.3.2018 13:29:30.739025
b8d7fe8b 151.000 Kč 22.3.2018 13:29:20.481935
3270b578 150.000 Kč 22.3.2018 13:29:06.137308
b8d7fe8b 138.000 Kč 22.3.2018 13:28:44.913779
2d14a9d0 137.000 Kč 22.3.2018 13:28:40.322940
b8d7fe8b 136.000 Kč 22.3.2018 13:27:38.039578
2d14a9d0 135.000 Kč 22.3.2018 13:27:31.185369
b8d7fe8b 134.000 Kč 22.3.2018 13:26:31.160685
2d14a9d0 133.000 Kč 22.3.2018 13:26:23.745183
b8d7fe8b 132.000 Kč 22.3.2018 13:06:59.815927

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 30701/13-100
Začátek dražby22.03.2018 13:00
Konec dražby22.03.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání132.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)198.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1330701100
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 100 - 800 m jižně od okraje zastavěné části obce Nová Ves nad Popelkou. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 39 298 m2. Na severní straně je soubor pozemků ohraničený nezpevněnou cestou, na jižní straně lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byl soubor pozemků udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5246, který je ve vlastnictví obce Nová Ves nad Popelkou.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 16.2.2018 pohledávky v celkové výši 227.144,49 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. MONETA Money Bank a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha, přihlásil právně zastoupená JUDr. Roman Majer, advokátem, Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha – Michle, IČ: 45417491 dne 21.2.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 96.219,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Smékal Marcel, JUDr. - soudní exekutor, Michelská 1326/62, 140 00 Praha – Michle, IČ: 60351268 přihlásil dne 27.2.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha – Třebonice, IČ: 72065699 přihlásil dne 5.3.2018 pohledávky ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Česká podnikatelska pojištovana, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 JUDr. Michal Marcinka, advokát, ev.č. 1692, Bacherova 1253/19, 779 00 Olomouc – Nová Ulice, IČ: 47654414 přihlásil dne 15.3.2018 pohledávku 945,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. B2 Kapital Czech Republic s.r.o. právně zastoupená Mgr. Markem Lošanem, advokátem IČ: 69258121 přihlásil dne 22.3.2018 pohledávku ve výši 34.194,74 Kč s příslušenstvím zajištěnou zástavním právem a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Pohledávka oprávněného činí 76.412,51 Kč


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla dále provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Nová Ves nad Popelkou, okres Semily, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace